Młodzieżowy Dom Kultury
im. Janusza Korczaka
ul. Najświętszej Marii Panny 14
88-100 Inowrocław
telefon: (52) 30 70 170

e-mail: sekretariat@mdk-inowroclaw.pl