Lokomotywa 2016

REGULAMIM

 

XIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

„ZIELONA LOKOMOTYWA”

 

 

ORGANIZATOR:     MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W INOWROCŁAWIU

                                    UL.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 14-16

 

CELE KONKURSU   GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM JEST POPULARYZACJA DZIAŁAŃ

                                     PLASTYCZNYCH INSPIROWANYCH TWÓRCZOŚCIĄ JULIANA TUWIMA.

 

                                     PREZENTACJA I POPULARYZACJATWÓRCZOŚCI

                                     DZIECKA.

 

TEMATYKA              TEMATEM JEST SZEROKO UJĘTA INTERPRETACJA TWÓRCZOŚCI

                                     JULIANA TUWIMA.

 

TECHNIKA               WSZYSTKIE TECHNIKI MALARSKIE (WYKLUCZA SIĘ MALARSTWO NA                                                                                                                                 

                                     SZKLE, GRAFIKĘ, RYSUNEK, PLASTELINĘ).

WARUNKI                 FORMAT – MINIMUM A3

                                    MAX.3 PRACE OD JEDNEGO UCZESTNIKA ORAZ NIE WIĘCEJ JAK 15     

                                    WYKONANYCH POD KIER. JEDNEGO NAUCZYCIELA.

UCZESTNICTWO     KONKURS KIEROWANY JEST DO UCZNIÓWKLAS I-III,

                                    ORAZ DO UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

                                    W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO.

 

WIEK                         OD 7 DO 9 LAT(UCZNIOWIE KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DZIECI 

                                    W WIEKU PRZEDSZKOLNYM - WYKLUCZAMY).                                                                                                                                                    

TERMIN I MIEJSCE

NADSYŁANIA

PRAC                          DO 30 KWIETNIA 2016 NA ADRES NASZEJ PLACÓWKI:

                                     MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

                                     UL.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 14-16

                                     88-100 INOWROCŁAW

 

OPIS PRAC                PRACE POWINNY BYĆ CZYTELNIE OPISANE PISMEM

                                     DRUKOWANYM, AUTOR , WIEK , PLACÓWKA , NAUCZYCIEL.

 

WYSTAWA

POKONKURSOWA    PODSUMOWANIE I WRĘCZENIE NAGRÓD NASTĄPI 20 MAJA 2016                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                     W SIEDZIBIE PLACÓWKI O GODZ.15.00.

 

POSTANOWIENIA

KOŃCOWE                 PRACE NIEZGODNE Z REGULAMINEM LUB ZNISZCZONE NIE SĄ

                                     ROZPATRYWANE.

                                     PRACE NADESŁANE NA KONKURS NIE BĘDĄ ZWRACANE.

                                     NAGRODY WYSYŁAMY DROGĄ POCZTOWĄ.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU