Muzyka

Zajęcia muzyczne

Muzyka i śpiew świetnie łączy ludzi i jest niewątpliwie przyjemną formą edukacji.

Pomagamy rozwijać talent,  pasję i zwalczać tremę. Co roku placówka organizuje koncert, podczas którego prezentujemy zdolności wokalne i instrumentalne uczestników.

Prowadzący:

Mariusz Berkowski

Pierwsze koty za płoty zespół wokalny – grupa przedszkolna i klasy I-III

Zawczasu (dzieci z kals 4-8)  zespół wokalny

Zawczasu (młodzież ponadpodstawowa) zespół wokalny

Na ostatnią chwilę -zespółwokalny

Mariusz Czarniak

Szampinion – zespół wokalny

Odeon – zespół wokalno-instrumentalny