Dane teleadresowe:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
ul. Najświętszej Marii Panny 14 - 16, 88 - 100 Inowrocław
Tel./fax 52-307 01 70
www.mdk-inowroclaw.pl
sekretariat@mdk-inowroclaw.pl, dyrektor@mdk-inowroclaw.pl

Dyrektor:

mgr Edyta Fydrych

Kadra pedagogiczna:

 • Mariusz Berkowski - pracownia muzyczna MDK zajęcia wokalne i wokalno - instrumentalne
 • Andrzej Broniecki - pracownia plastyczna (malarstwo sztalugowe, rysunek, zajęcia pod kątem przygotowania do liceum plastycznego, na studia plastyczne)
 • Mariusz Czarniak – pracownia muzyczna (zespoły wokalne, wokalno-instrimentalne, nauka gry na gitarze)
 • Wioletta Metryka - pracownia tańca
 • Elżbieta Piniewska - zajęcia teatrologiczno – filmoznawcze, literackie i literaturoznawcze
 • Anna Sopolińska - Klub Malucha, Pracownia Krawiectwa Artystycznego „Garderoba”
 • Danuta Szyma - zespół muzyki dawnej i chór "Inovroclaviensis"
 • Izabela Szyma - Wysocka - zespół muzyki dawnej i chór "Inovroclaviensis" oraz język angielski
 • Agnieszka Tylinska - Sopolińska - pracownia plastyczna( papieroplastyka, lepienie z plasteliny, gliny, masy solnej, malarstwo, rysunek, witraż, mozaika szklana, grafiki, zajęcia pod kątem przygotowania do liceum plastycznego, na studia plastyczne)
 • Małgorzata Wojciechowska - zajęcia teatralno - literackie (teatr "Akcja")

Oferta dla dzieci i młodzieży

Zajęcia w MDK odbywają się od poniedziałku do soboty. W dni powszednie w godz.10.00 - 20.00, w soboty i dni wolne od zajęć szkolnych od 10.00 do 14.00.

 • Klub Malucha - ogólnorozwojowe zajęcia przedpołudniowe dla dzieci 4 letnich
 • Zajęcia plastyczne - malarstwo sztalugowe, rysunek, ceramika - lepienie w glinie, papieroplastyka, lepienie z plasteliny, masy solnej, malarstwo, rysunek, witraż, mozaika szklana, grafiki, zajęcia pod kątem przygotowania do liceum plastycznego, na studia plastyczne
 • Zajęcia muzyczne - śpiew (solowy, zespoły kameralne, chór), zespół muzyki dawnej i chór "Inovroclaviensis",
 • Zajęcia taneczne - taniec współczesny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski
 • Zajęcia teatralne - teatr "Akcja", teatr "Re- Akcja" (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, teatr aktora żywego planu, teatr cieni, teatr ruchu, monodram)
 • Koło wiedzy teatrologiczno - filmoznawczej - zajęcia z teorii teatru i podstaw filmoznawstwa dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
 • Pracownia literacka i literaturoznawcza
 • Pracownia Krawiectwa Artystycznego „Garderoba” (zajęcia dla małych i dużych z tajników szycia, szydełkowania, zdobienia odzieży, galanterii oraz produkcja artykułów dekoracyjnych).

Hymn Młodzieżowego Domu Kultury
im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

Słowa : Maria Konopnicka
Muzyka : autor nieznany

Już lipa roztula

Już lipa roztula słoneczny swój puch,
A dalej tam z ula, na pracę na ruch!
A dalej tam z ula na pole na znój!
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!

Ta stara pasieka na plon czeka nasz,
My lecim od wieka z łąk kwietnych i pasz...
My lecim od wieka i trud niesiem swój...
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!

I brzęczy, i radzi złocisty nasz wiec,
Jak bożej czeladzi pracować, jak lec.
Jak bożej czeladzi w ten bratni iść znój...
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!

Nas budzi świt mglisty, a spędza nas noc,
Gdy z lipy ojczystej żar bierzem i moc.
Moc życia, żar czynu na mir i na bój...
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!

I w kropli my miodu niesiemy w nasz ul
Prastarą woń rodu, co wiedzie się z pól,
I słodycz my pieśni sączymy w serc zdrój...
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!