Dane teleadresowe:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka 
ul. Najświętszej Marii Panny 14 - 16, 88 - 100 Inowrocław
Tel./fax (52) 357 - 50 - 58
www.mdk-inowroclaw.pl
imprezy@mdk-inowroclaw.pl, sekretariat@mdk-inowroclaw.pl, dyrektor@mdk-inowroclaw.pl

Dyrektor:

mgr Edyta Fydrych

Kadra pedagogiczna 2016/2017:

Mariusz Berkowski - pracownia muzyczna MDK zajęcia wokalne i wokalno - instrumentalne
Andrzej Broniecki - pracownia plastyczna (malarstwo sztalugowe, rysunek, zajęcia pod kątem 
przygotowania do liceum plastycznego, na studia plastyczne)
Mariusz Czarniak – pracownia muzyczna (zespoły wokalne, wokalno-instrimentalne, nauka gry na gitarze)

Wioletta Metryka - pracownia tańca
Elżbieta Piniewska - zajęcia teatrologiczno – filmoznawcze, literackie i literaturoznawcze

Anna Sopolińska - Klub Malucha, Pracownia Krawiectwa Artystycznego „Garderoba”
Danuta Szyma - zespół muzyki dawnej i chór "Inovroclaviensis"
Izabela Szyma - Wysocka - zespół muzyki dawnej i chór "Inovroclaviensis" oraz język angielski
Agnieszka Tylinska- Sopolińska - pracownia plastyczna( papieroplastyka, lepienie z plasteliny, gliny, 
masy solnej, malarstwo, rysunek, witraż, mozaika szklana, grafiki, zajęcia pod kątem przygotowania do liceum plastycznego, na studia plastyczne) 
Małgorzata Wojciechowska - zajęcia teatralno - literackie (teatr "Akcja")
Oferta dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2012/2013
Zajęcia w MDK odbywają się od poniedziałku do soboty. 
W dni powszednie w godz.10.00 - 20.00 
w soboty i dni wolne od zajęć szkolnych od 10.00 do 14.00.

Klub Malucha - ogólnorozwojowe zajęcia przedpołudniowe dla dzieci 4 letnich
Zajęcia plastyczne - malarstwo sztalugowe, rysunek, ceramika - lepienie w glinie, papieroplastyka, lepienie z plasteliny, masy solnej, malarstwo, rysunek, witraż, mozaika szklana, grafiki, zajęcia pod kątem przygotowania do liceum plastycznego, na studia plastyczne
Zajęcia muzyczne - śpiew (solowy, zespoły kameralne, chór), zespół muzyki dawnej i chór "Inovroclaviensis", "Śpiewaj i tańcz" (zespół wokalno - taneczny),
Zajęcia taneczne - taniec współczesny, taniec nowoczesny, taniec towarzyski
Zajęcia teatralne - teatr "Akcja", teatr "Re- Akcja" (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, teatr aktora żywego planu, teatr cieni, teatr ruchu, monodram)
Koło wiedzy teatrologiczno - filmoznawczej - zajęcia z teorii teatru i podstaw filmoznawstwa dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Pracownia literacka i literaturoznawcza

Język angielski - zajęcia dla dzieci i młodzieży od 6 r.ż. do 14 r.ż. (poziom: podstawowy, rozszerzony - w małych grupach do 12 osób)
Klub Bitewny (strategiczne gry planszowe)
Pracownia Krawiectwa Artystycznego „Garderoba” (zajęcia dla małych i dużych z tajników szycia, szydełkowania, zdobienia odzieży, galanterii oraz produkcja artykułów dekoracyjnych).

 

Hymn Młodzieżowego Domu Kultury 
im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

 

Słowa : Maria Konopnicka
Muzyka : autor nieznany

Już lipa roztula

Już lipa roztula słoneczny swój puch,
A dalej tam z ula, na pracę na ruch!
A dalej tam z ula na pole na znój!
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!

Ta stara pasieka na plon czeka nasz,
My lecim od wieka z łąk kwietnych i pasz...
My lecim od wieka i trud niesiem swój...
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!

I brzęczy, i radzi złocisty nasz wiec,
Jak bożej czeladzi pracować, jak lec.
Jak bożej czeladzi w ten bratni iść znój...
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!

Nas budzi świt mglisty, a spędza nas noc,
Gdy z lipy ojczystej żar bierzem i moc.
Moc życia, żar czynu na mir i na bój...
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!

I w kropli my miodu niesiemy w nasz ul
Prastarą woń rodu, co wiedzie się z pól,
I słodycz my pieśni sączymy w serc zdrój...
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój!