Paleta Marzeń 2016

Powiatowy Konkurs Plastyczny
Paleta marzeń
Każdy z nas, zwłaszcza najmłodszy, lubi marzy i wyrusza w świat wyobraźni. Każdy ma najskrytsze pragnienia. Zachęcamy do podzielenia się nimi - przestawienia swoich marzeń na papierze!
REGULAMIN KONKURSU:
 1. Organizatorem konkursu jest:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-6 lat i 7-9lat
 1. Celem konkursu jest:
  • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne
  • rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej
  • poszukiwanie inspiracji twórczej w wyobrażeniach o otaczającym świecie
 2. Dzieci przygotują prace ukazujące świat marzeń, odzwierciedlające ich spojrzenie na świat bez przemocy i negatywnych emocji.
 3. Temat powinien być realizowany indywidualnie!
 4. Technika prac dowolna (rysunek, wydzieranka itp.)
 5. Prace należy wysłać w terminie do 26 lutego 2016r.
      Na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka
 1. Najświętszej Marii Panny 14-16
88-100 Inowrocław
z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY „PALETA MARZEŃ”
 1. Prace muszą być czytelnie podpisane:
  • tytuł pracy
  • imię i nazwisko autora
  • wiek autora
  • imię i nazwisko nauczyciela
  • nazwa, adres i numer tel. placówki
 1. Prace nadesłane pocztą powinny być zabezpieczone sztywną oprawą i opatrzone dokładnym adresem zwrotnym
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie prac z przyczyn od niego niezależnych
 3. Organizator nie odsyła prac
 4. Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez MDK w Inowrocławiu
 5. Komisja przyzna nagrody oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych: 4-6 lat i 7-9 lat
Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w galerii MDK w Inowrocławiu. O terminie wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie.
 1. Kryteria oceny:
-estetyka wykonania pracy
-inwencja twórcza
-ogólny wyraz artystyczny
-zgodność z tematem konkursu
 
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie
Wszelkich informacji można uzyskać pod nr. tel. (52) 357 50 58 od pon – pt w godz. 10:00 – 13:00
Serdecznie zapraszamy!
 
Maluchy! Starszaki! Pędzle, kredki w dłonie! Niech wasza wyobraźnia niczym słońce zapłonie!