Paleta Marzeń 2017

Powiatowy Konkurs Plastyczny

„Paleta marzeń”

Każdy z nas, zwłaszcza najmłodszy, lubi marzyć i wyruszać w świat wyobraźni. Każdy ma najskrytsze pragnienia. Zachęcamy do podzielenia się nimi - przestawienia swoich marzeń na papierze!

 

 

REGULAMIN  KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu  jest:

Młodzieżowy  Dom  Kultury  im. Janusza  Korczaka  w Inowrocławiu                                 

 

 1. Konkurs adresowany  jest  do  dzieci  w  wieku  4-6 lat i 7-9lat
 2. Celem konkursu  jest:
  • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne
  • rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej
  • poszukiwanie inspiracji twórczej w wyobrażeniach o otaczającym świecie
 3. Dzieci przygotują  prace ukazujące świat marzeń, odzwierciedlające  ich  spojrzenie  na  świat  bez  przemocy  i  negatywnych emocji.
 4. Temat powinien  być  realizowany  indywidualnie!
 5. Technika prac  dowolna (rysunek, wydzieranka itp.) Format pracy: A3.
 6. Prace należy  wysłać  w  terminie  do 15 marca 2017r.

 

na  adres:

Młodzieżowy  Dom  Kultury im. J. Korczaka

 1. Najświętszej Marii Panny 14-16

88-100 Inowrocław

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY „PALETA MARZEŃ”

 

 1. Prace muszą  być  czytelnie  podpisane:
  • tytuł pracy
  • imię i nazwisko autora
  • wiek autora
  • imię i nazwisko nauczyciela
  • nazwa, adres i numer tel. placówki
 2. Prace nadesłane  pocztą  powinny  być  zabezpieczone  sztywną  oprawą  i  opatrzone  dokładnym  adresem  zwrotnym
 3. Organizator nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zniszczenie  prac  z  przyczyn  od  niego  niezależnych
 4. Organizator nie  odsyła  prac
 5. Oceny nadesłanych  prac  dokona  komisja  powołana  przez  MDK w Inowrocławiu
 6. Komisja przyzna   nagrody  oraz  wyróżnienia.

Najciekawsze  prace  zostaną  zaprezentowane  w  galerii  MDK w Inowrocławiu. O terminie  wręczenia  nagród  organizator poinformuje telefonicznie.

 1. Kryteria oceny:

-estetyka  wykonania  pracy

-inwencja  twórcza

-ogólny  wyraz  artystyczny

-zgodność  z tematem  konkursu

                                     O wynikach  konkursu  uczestnicy  zostaną  powiadomieni  telefonicznie

Wszelkich  informacji  można  uzyskać pod  nr. tel. (52) 357 50 58 od pon – pt w godz. 10:00 – 13:00

 

Serdecznie  zapraszamy!

 

Maluchy! Starszaki!  Pędzle, kredki w dłonie! Niech wasza wyobraźnia niczym słońce zapłonie!