Palma 2016

REGULAMIM XVI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
 „PALMA WIELKANOCNA”
 ORGANIZATOR      MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W INOWROCŁAWIU
                                     UL.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 14-16
 
CELE KONKURSU  UTRWALANIE I KULTYWOWANIE TRADYCJI KULTUROWYCH POPRZEZ
                                     FORMĘ PRZESTRZENNĄ
                                     WYCHOWYWANIE W DUCHU SZACUNKU DLA WARTOŚCI
                                     CHRZEŚCIJAŃSKICH , NARODOWYCH I RODZINNYCH.
                                     PREZENTACJA TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ.
 
TEMATYKA              WIELKANOCNE OBRZĘDY RELIGIJNE
                                     ,RODZINNE – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ.
 
TECHNIKA               FORMA PRZESTRZENNA
 
WARUNKI                 MAKSYMALNA ILOŚĆ PRAC WYKONANYCH POD KIERUNKIEM JEDNEGO
                                    NAUCZYCIELA – 10.
                                    PRACE ZBIOROWE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
 
UCZESTNICTWO   KONKURS KIEROWANY JEST DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
                                    GIMNAZJÓW , SZKÓŁ ŚREDNICH ORAZ DO UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
                                    W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO.
 
WIEK                         OD 7 DO 19 LAT.
 
TERMIN I MIEJSCE
NADSYŁANIA
PRAC                          DO 05 MARCA 2016 NA ADRES NASZEJ PLACÓWKI:
                                     MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
                                     UL.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 14-16
                                     88-100 INOWROCŁAW
OPIS PRAC                PRACE POWINNY BYĆ CZYTELNIE OPISANE PISMEM
                                     DRUKOWANYM: AUTOR , WIEK , PLACÓWKA , NAUCZYCIEL.
 
 
WYSTAWA
POKONKURSOWA  PODSUMOWANIE I WRĘCZENIE NAGRÓD NASTĄPI 18.03.2016
                                      W SIEDZIBIE PLACÓWKI O GODZ.15.00.
 
POSTANOWIENIA
KOŃCOWE                PRACE NIEZGODNE Z REGULAMINEM LUB ZNISZCZONE NIE
                                     BĘDĄ ROZPATRYWANE.
                                     PRACE NADESŁANE NA KONKURS NIE BĘDĄ ZWRACANE.
 
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!