Palma Wielkanocna 2017

         REGULAMIN

 

XVI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

„PALMA WIELKANOCNA”

 

 

ORGANIZATOR:     MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W INOWROCŁAWIU

                                    UL.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 14-16

 

CELE KONKURSU  UTRWALANIE I KULTYWOWANIE TRADYCJI KULTUROWYCH POPRZEZ

                                     FORMĘ PRZESTRZENNĄ

                                     WYCHOWYWANIE W DUCHU SZACUNKU DLA WARTOŚCI

                                     CHRZEŚCIJAŃSKICH , NARODOWYCH I RODZINNYCH.

                                     PREZENTACJA TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ.

 

TEMATYKA              WIELKANOCNE OBRZĘDY RELIGIJNE

                                     ,RODZINNE – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ.

 

TECHNIKA               FORMA PRZESTRZENNA

 

WARUNKI                 MAKSYMALNA ILOŚĆ PRAC WYKONANYCH POD KIERUNKIEM JEDNEGO

                                    NAUCZYCIELA – 10.

                                    PRACE ZBIOROWE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

UCZESTNICTWO   KONKURS KIEROWANY JEST DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

                                    GIMNAZJÓW , SZKÓŁ ŚREDNICH ORAZ DO UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

                                    W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO.

 

WIEK                         OD 7 DO 19 LAT.

 

TERMIN I MIEJSCE

NADSYŁANIA

PRAC                          DO 24 MARCA 2017 NA ADRES NASZEJ PLACÓWKI:

                                     MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

                                     UL.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 14-16

                                     88-100 INOWROCŁAW

OPIS PRAC                PRACE POWINNY BYĆ CZYTELNIE OPISANE PISMEM

                                     DRUKOWANYM: AUTOR , WIEK , PLACÓWKA , NAUCZYCIEL.

 

 

WYSTAWA

POKONKURSOWA  PODSUMOWANIE I WRĘCZENIE NAGRÓD NASTĄPI 07.04.2017

                                      W SIEDZIBIE PLACÓWKI O GODZ.15.00.

 

POSTANOWIENIA

KOŃCOWE                PRACE NIEZGODNE Z REGULAMINEM LUB ZNISZCZONE NIE

                                     BĘDĄ ROZPATRYWANE.

                                     PRACE NADESŁANE NA KONKURS NIE BĘDĄ ZWRACANE.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!