Palma Wielkanocna 2018

REGULAMIM

XVIII Powiatowego Konkursu Plastycznego

„PALMA WIELKANOCNA”

 ORGANIZATOR:     MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W INOWROCŁAWIU

                                         UL.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 14-16

CELE KONKURSU  UTRWALANIE I KULTYWOWANIE TRADYCJI KULTUROWYCH POPRZEZ

                                     FORMĘ PRZESTRZENNĄ

                                     WYCHOWYWANIE W DUCHU SZACUNKU DLA WARTOŚCI

                                     CHRZEŚCIJAŃSKICH , NARODOWYCH I RODZINNYCH.

                                     PREZENTACJA TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ.

TEMATYKA           WIELKANOCNE OBRZĘDY RELIGIJNE

                                     ,RODZINNE – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ.

TECHNIKA              FORMA PRZESTRZENNA

WARUNKI             MAKSYMALNA ILOŚĆ PRAC WYKONANYCH POD KIERUNKIEM JEDNEGO

                                     NAUCZYCIELA – 10.

                                    PRACE ZBIOROWE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

UCZESTNICTWO   KONKURS KIEROWANY JEST DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

                                     GIMNAZJÓW , SZKÓŁ ŚREDNICH ORAZ DO UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

                                      W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO.

WIEK                         OD 7 DO 19 LAT.

TERMIN I MIEJSCE

NADSYŁANIA

PRAC                       DO 09 MARCA 2018 NA ADRES NASZEJ PLACÓWKI:

                                   MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

                                     UL.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 14-16

                                     88-100 INOWROCŁAW

OPIS PRAC            PRACE POWINNY BYĆ CZYTELNIE OPISANE PISMEM

                                   DRUKOWANYM: AUTOR , WIEK , PLACÓWKA , NAUCZYCIEL.

WYSTAWA

POKONKURSOWA  PODSUMOWANIE I WRĘCZENIE NAGRÓD NASTĄPI 23.03.2018

                                      W SIEDZIBIE PLACÓWKI O GODZ.15.00.

POSTANOWIENIA

KOŃCOWE            PRACE NIEZGODNE Z REGULAMINEM LUB ZNISZCZONE NIE

                                  BĘDĄ ROZPATRYWANE.

                                     PRACE NADESŁANE NA KONKURS NIE BĘDĄ ZWRACANE.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU