REGULAMIN

XV POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

PALMA WIELKANOCNA”

ORGANIZATOR: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W INOWROCŁAWIU

UL.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 14-16

CELE KONKURSU UTRWALANIE I KULTYWOWANIE TRADYCJI KULTUROWYCH POPRZEZ

FORMĘ PRZESTRZENNĄ

WYCHOWYWANIE W DUCHU SZACUNKU DLA WARTOŚCI

CHRZEŚCIJAŃSKICH , NARODOWYCH I RODZINNYCH.

PREZENTACJA TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ.

TEMATYKA WIELKANOCNE OBRZĘDY RELIGIJNE

,RODZINNE – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ.

TECHNIKA FORMA PRZESTRZENNA

WARUNKI MAKSYMALNA ILOŚĆ PRAC WYKONANYCH POD KIERUNKIEM JEDNEGO

NAUCZYCIELA – 10.

PRACE ZBIOROWE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

UCZESTNICTWO KONKURS KIEROWANY JEST DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

GIMNAZJÓW , SZKÓŁ ŚREDNICH ORAZ DO UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO.

WIEK OD 7 DO 19 LAT.

TERMIN I MIEJSCE

NADSYŁANIA

PRAC DO 20 MARCA 2015 NA ADRES NASZEJ PLACÓWKI:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

UL.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 14-16

88-100 INOWROCŁAW

OPIS PRAC PRACE POWINNY BYĆ CZYTELNIE OPISANE PISMEM

DRUKOWANYM: AUTOR , WIEK , PLACÓWKA , NAUCZYCIEL.

WYSTAWA

POKONKURSOWA PODSUMOWANIE I WRĘCZENIE NAGRÓD NASTĄPI 27.03.2015

W SIEDZIBIE PLACÓWKI O GODZ.14.00.

POSTANOWIENIA

KOŃCOWE PRACE NIEZGODNE Z REGULAMINEM LUB ZNISZCZONE NIE

BĘDĄ ROZPATRYWANE.

PRACE NADESŁANE NA KONKURS NIE BĘDĄ ZWRACANE.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU