Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania „Magia Sonetów Jana Kasprowicza”

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania

„Magia Sonetów Jana Kasprowicza”

 

REGULAMIN

I. Organizator

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu,
ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław, tel. 52 3070170,

II. Cele konkursu

– popularyzacja obchodów Roku Jana Kasprowicza w Powiecie Inowrocławskim
– rozwijanie wrażliwości na piękno polskiej mowy
– promocja dziedzictwa kulturowego regionu wśród dzieci i młodzieży.
– kształcenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego
– doskonalenie dykcji
– stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności odbioru dzieł literackich

III. Zasady warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie, którzy prześlą na adres e-mail nagranie, w którym zaprezentują utwór:
a. Uczniowie klas IV – VIII sonet „Z chałupy – I” (wiersz I)
b. Uczniowie klas szkół ponadpodstawowych sonet „Krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach” (wiersz I)
2. Warunkiem udziału jest przesłanie karty zgłoszenia wraz ze zgodami, nagraniem audio-video na adres organizatora: e-mail: mdk.ino.paulina@wp.pl, (w temacie wiadomości: Sonet i imię i nazwisko uczestnika) należy przesłać w terminie do dnia 10.12.2020 r. (czwartek).

IV. Kryteria oceny

1. Uczestników oceniać będzie Jury, powołane przez Organizatora konkursu, według kryteriów:
a. Zgodność z tekstem (czytanie bez błędów)
b. Wyraźne czytanie (czytający jest słyszany i rozumiany)
c. Interpretacja tekstu (zaciekawia głosem, dostosowuje sposób czytania do sytuacji ukazanej w tekście)
d. Właściwe tempo czytania (przestrzega znaków interpunkcyjnych)
e. Ogólny wyraz artystyczny (estetyka nagranego występu)

V. Nagrody

Organizator przewiduje za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii nagrody rzeczowe, które będą do odbioru w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu. Nagrodzone nagrania zostaną zamieszczone na fanpagu MDK https://www.facebook.com/mdkinowroclaw

Pliki do pobrania

Regulamin i załączniki w pliku PDF do pobrania tutaj.