Powiatowy Konkurs Plastyczny Nie daj się wpuścić w maliny – ilustracja do Balladyny

Regulamin

Powiatowy Konkurs Plastyczny

Nie daj się wpuścić w maliny – ilustracja do Balladyny

  

Organizator – Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

Cele konkursu – popularyzacja działań plastycznych, inspirowanych literaturą ”Balladyna” Juliusza Słowackiego

Tematyka – tematem jest szeroko ujęta, malarska interpretacja utworu „Balladyna”

Technika – wszystkie techniki malarskie tj. akwarele, farba plakatowa, pastele, akryle (wyklucza się malarstwo na szkle, rysunek, grafikę, plastelinę).

Warunki –format pracy-minimum A3, maksymalnie 1 praca od jednego uczestnika

Uczestnictwo –konkurs kierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych oraz do uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego.

Wiek – od 11 lat do 21 r. życia, prace dzieci w wieku przedszkolnym wykluczamy

Termin i miejsce nadsyłania prac do 31 sierpnia 2020 na adres naszej placówki:

  • Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
    ul. Najświętszej Marii Panny 14-16
    88-100 Inowrocław

Opis prac – prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie pismem drukowanym: autor, wiek, miejsce zamieszkania.

Postanowienia końcowe – Prace niezgodne z regulaminem nie będą rozpatrywane. Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane.

Wyniki konkursu podane zostaną w dniu 02.09.2020 na FB MDK oraz stronie mdk-inowroclaw.pl

Nagrody wręczone zostaną 5 września br. podczas akcji Narodowego Czytania.

O miejscu wręczenia nagród poinformujemy telefonicznie.

 Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu.

PLIKI DO POBRANIA:

Oświadczenia i zgoda plik PDF do pobrania tutaj.