Protokół Konkursu Piosenki Patriotycznej i Legionowej 2020

Protokół z posiedzenia jury powiatowego Konkursu Piosenki Patriotycznej i Legionowej „Kto ty jesteś?” z dnia 03.11.2020r

 

Jury w składzie:

– Mariusz Czarniak – muzyk

– Małgorzata Wojciechowska – polonista, nauczyciel pracowni teatralno-literackiej

– Paulina Rychczyńska – kierownik ds. organizacji imprez

 

Podczas oceny  zgłoszeń brano pod uwagę następujące kryteria:

  1. Dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu
  2. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców
  3. Ogólny wyraz artystyczny
  4. Staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii)
  5. Oryginalność interpretacji.

 

Wpłynęło 8 zgłoszeń ze szkół z terenu Powiatu Inowrocławskiego.

Spośród zgłoszeń wybrano 3 wykonawców, którzy otrzymają nagrody rzeczowe (bez podziału na kategorie wiekowe) oraz zaśpiewają podczas koncertu z okazji Dnia Niepodległości on-line (nagranie w dniu 09 listopada 2020r. w MDK, godz.16.00).

Nagrody przyznano (kolejność przypadkowa): Magdalenie Kłusek, Katarzynie Szcześniak, Annie Kościelnej.

Posiedzenie komisji oceniającej zakończono dokumentując je niniejszym protokołem.