PROTOKÓŁ LOKOMOTYWA 2019

Protokół z posiedzenia jury

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„Zielona Lokomotywa”

Rozstrzygnięta została kolejna, edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zielona Lokomotywa”.

Konkurs ten kierowany jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych, domów kultury oraz placówek wychowania pozaszkolnego.

W tym roku na adres Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu, organizatora konkursu, nadeszło 71 prac plastycznych, inspirowanych literaturą dziecięcą.

Praca dziecięca potrafi zaskoczyć szczególną wypowiedzią, siłą ekspresji, odwagą kolorystyczną i ciekawym rozwiązaniem tematu.

Jury, w dniu 17.05.2019r., po wstępnej selekcji nie zakwalifikowało do konkursu, a tym samym zdyskwalifikowało – wiele z nadesłanych prac, które nie spełniały regulaminowych założeń (format, technika), poza tym poziom i estetyka wykonania pozostawiały wiele do życzenia.

W pracy dziecka, bardzo istotną rzeczą jest jej świeżość oraz światło, a to wartość budowana, dzięki specyficznej, wewnętrznej konstrukcji obrazu z ważną rolą koloru w procesie powstawania dziecięcego „dzieła”.

W tym roku jury w składzie:

 – Andrzej Broniecki – art. plastyk MDK w Inowrocławiu

 – Agnieszka Tylińska-Sopolińska – art. plastyk MDK w   Inowrocławiu

 – Anna Sopolińska -instruktor rękodzieła artystycznego-MDK w Inowrocławiu,

Po wnikliwej analizie pod względem formalnym i artystycznym wszystkich nadesłanych prac oraz mając na uwadze wszystko to, co powyżej postanowiło przyznać dziewięć równorzędnych nagród.

 

NAGRODY OTRZYMUJĄ:

  • Martyna Niestarta – SP nr 4 Turek
  • Alicja Tyszko – SP nr 5 Inowrocław
  • Barbara Kisiel – Katolicka Szkoła Podstawowa Błogosławionych Dzieci z Fatimy Łódź
  • Jacek Furmańczyk – SP z Oddziałem Dwujęzycznym TSSP W Krakowie
  • Zofia Piotrowska – Fundacja Oświatowa „Nasza Szkoła” Łódź
  • Paulina Grzelak – Fundacja Oświatowa „Nasza Szkoła” Łódź
  • Mia Ulowska – Fundacja Oświatowa „Nasza Szkoła” Łódź
  • Hanna Wojnecka – Fundacja Oświatowa „Nasza Szkoła” Łódź
  • Hanna Dudek – Fundacja Oświatowa „Nasza Szkoła” Łódź

ORGANIZATORZY I JURY SERDECZNIE GRATULUJĄ WSZYSTKIM NAGRODZONYM, DZIĘKUJĄC TYM SAMYM ZA UDZIAŁ W TEGOROCZNEJ EDYCJI.

Informujemy, że nagrody zostaną wysłane pocztą.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KOLEJNYCH WYDANIACH NASZEGO KONKURSU.