Protokół „Magia Sonetów Jana Kasprowicza”

Protokół z posiedzenia jury Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania

„Magia Sonetów Jana Kasprowicza”

Jury w składzie:

– Edyta Fydrych-Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

– Małgorzata Wojciechowska-polonista, nauczyciel w pracowni teatralno-literackiej

– Paulina Rychczyńska – kierownik ds. organizacji imprez

 

Podczas oceny zgłoszeń brano pod uwagę następujące kryteria:

  • Zgodność z tekstem (czytanie bez błędów)
  • Wyraźne czytanie (czytający jest słyszany i rozumiany)
  • Interpretacja tekstu (zaciekawia głosem, dostosowuje sposób czytania do sytuacji ukazanej w tekście)
  • Właściwe tempo czytania (przestrzega znaków interpunkcyjnych)
  • Ogólny wyraz artystyczny (estetyka nagranego występu)

 

Wpłynęło 5 zgłoszeń ze szkół z terenu Powiatu Inowrocławskiego.

Spośród zgłoszeń wybrano wykonawców, którzy otrzymają nagrody  rzeczowe:

I miejsce w kategorii uczniowie klas IV – VIII: Lena Manerowska

I miejsce  w kategorii uczniowie szkół ponadpodstawowych: Natalia Kozak

II miejsce : Gabriela Krawiec

Wyróżnienie: Olga Wierzchowska i Oliwia Kozłowska

NAGRODY BĘDZIE MOŻNA ODEBRAĆ W TERMINIE od dnia 18.12.2020 do 23.12.2020

Posiedzenie komisji oceniającej zakończono dokumentując je niniejszym protokołem.