Protokół Pokaż Jak Aktywnie Spędzasz Wakacje

Protokół z posiedzenia jury w konkursie

„Pokaż, jak aktywnie spędzasz wakacje!”

Jury w  składzie:

 • Edyta Fydrych – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu
 • Joanna Bartczak – zastępca dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu
 • Agnieszka Tylinska-Sopolińska – artysta plastyk

podczas oceny prac konkursowych  brano pod uwagę następujące kryteria:

 • estetyka wykonania pracy
 • zgodność z tematem konkursu
 • inwencja twórcza
 • ogólny wyraz artystyczny

Po dokonaniu oceny prac jury postanowiło nagrodzić następujących uczestników konkursu:

 1. Nadia Derenda
 2. Aleksandra Koszałka
 3. Jan Koszałka
 4. Paweł Kaczmarek
 5. Justyna Chmielewska
 6. Dominika Chmielewska
 7. Weronika Zygmunt
 8. Julita Światkowska
 9. Nadia Sobczak
 10. Agata Majcher
 11. Michał Majcher
 12. Mikołaj Majcher
 13. Maja Adamska

Wyżej wymienionych nagrodzonych uczestników w konkursie zapraszamy po odbiór nagród od 13 sierpnia 2020 r. do sekretariatu Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław. Nagrody można odbierać od godziny 8:00 do 15:30. Bardzo dziękujemy uczestnikom
za wykonanie zdjęć oraz prac plastycznych.  Posiedzenie komisji oceniającej zakończono dokumentując je niniejszym protokołem.

Zapraszamy do galerii: