Protokół posiedzenia jury Powiatowego Konkursu Plastycznego „Paleta Marzeń”