Protokół z posiedzenia jury XVII Powiatowego Konkursu Plastycznego „Palma Wielkanocna”