Protokół Powiatowego Konkursu Plastycznego Kujawska wieś 2020

Protokół posiedzenia jury Powiatowego Konkursu Plastycznego „Kujawska wieś – realistyczny obraz wsi z cyklu sonetów Jana Kasprowicza”

 

Dnia 11 grudnia 2020 roku w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu jury w składzie:

Edyta Fydrych – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu,

Agnieszka Tylinska–Sopolińska – artysta plastyk, nauczyciel MDK im. J. Korczaka w Inowrocławiu,

Andrzej Broniecki – artysta plastyk, nauczyciel MDK im. J. Korczaka w Inowrocławiu,

po przyjrzeniu się pracom, które wpłynęły na konkurs, postanowiło przyznać następujące nagrody dla:

Mariki Muzyki

Julii Świderskiej

Natalii Batkowskiej

Jana Koszałki

Organizator dziękuje opiekunom artystycznym za inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie Młodzieżowego Domu Kultury i stronie facebooka. Posiedzenie komisji oceniającej konkursu plastycznego zakończono dokumentując je niniejszym protokołem.

Protokołowała: Joanna Bartczak