Protokół Ton Chichot 2020

Protokół z posiedzenia jury w konkursie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Ton Chichot – konkurs piosenki z humorem

Jury w składzie:

– Edyta Fydrych – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka w Inowrocławiu

– Mariusz Czarniak – muzyk

– Paulina Rychczyńska – kierownik ds. organizacji imprez

Podczas oceny  zgłoszeń brano pod uwagę następujące kryteria:

a) jakość wykonania (czystość intonacyjną, dykcję, rozumienie tekstu);

b) dobór repertuaru (piosenki zgodne z regulaminem, dostosowane do wieku i możliwości wykonawczych uczestnika);

c) ogólny wyraz artystyczny (pomysłowość prezentacji, aktorstwo i sugestywność, dowcip i poczucie humoru, kontakt z publicznością.)

Wpłynęło 12 zgłoszeń z terenu całej Polski.

Do kolejnego etapu jury  zakwalifikowało 3 osoby, które zgodnie z regulaminem podane zostały  głosowaniu na fb MDK. Największą ilość polubień otrzymała :

  1. Vanessa Siwy (179 polubień)
  2. Dominika Majcher (136 polubień)
  3. Anna Staszak (84 polubień)

Przyznane zostały nagrody pieniężne w kwocie : 1000 zł za I miejsce, 800 zł za II miejsce i 600 zł za III miejsce. Wyżej wymienionym uczestnikom konkursu nagrody i statuetki oraz dyplomy zostaną przesłane pocztą.

Posiedzenie komisji oceniającej zakończono dokumentując je niniejszym protokołem.