Recyklingowa Rewia Mody 2017

 „RECYKLINGOWA REWIA MODY”

Regulamin Konkursu Powiatowego

 

 1. Organizatorem konkursu  jest:

Młodzieżowy  Dom  Kultury  im. Janusza  Korczaka  w Inowrocławiu 

 1. Uczestnicy konkursu:

- dzieci i młodzież ze szkół podstawowych

- młodzież ze szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 1. Celem konkursu  jest:
  • Propagowanie idei recyklingu
  • Kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej aspektu ochrony środowiska
  • Kształtowanie wyobraźni, pomysłowości i kreatywności uczestnika
 1. Zasady uczestnictwa w konkursie:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

 • szkoły podstawowe kl. I-III
 • szkoły podstawowe kl. IV-VI
 • gimnazjum
 • szkoły ponadgimnazjalne

 Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

 Temat  powinien  być  realizowany  indywidualnie!

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2017r. wypełnionej karty uczestnictwa wraz z fotografią oraz krótkim opisem wykonanego stroju.

Fotografie powinny przedstawiać uczestnika w stroju wykonanym z surowców nadających się do recyklingu np. papier, karton, plastik, korek itp.

Zgłoszenie należy wysłać na adres:

 

Młodzieżowy  Dom  Kultury im. J. Korczaka

Najświętszej Marii Panny 14-16

88-100 Inowrocław

 

Po wstępnej weryfikacji organizatorzy poinformują uczestników telefonicznie o zakwalifikowaniu się do  II etapu konkursu.

 

Etap II

Prezentacja prac podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się

 w czerwcu 2017 r. w siedzibie placówki. Każdy uczestnik w czasie pokazu musi opowiedzieć o stroju, opisać materiały recyklingowe i dokonać autoprezentacji.

Uczestnik zapewnia modela/modelkę oraz transport pracy konkursowej.

Uczestnicy prezentują prace zgodnie z zaleceniami choreografa pokazu.

Podczas uroczystej Gali Finałowej Jury dokona oceny prac i wyboru zwycięzców.

Kryteria oceny prac

Jury dokona oceny prac konkursowych według następujących kryteriów:

 • Pomysłowość i inspiracja ideą recyklingu
 • Oryginalność
 • Kompozycja stroju

Jury

 • Skład jury zostanie podany do wiadomości uczestników

w dniu przeprowadzenia konkursu, czyli w czerwcu 2017r.

 • Jury rozstrzyga wszelkie kwestie uregulowane i nieuregulowane niniejszym regulaminem.
 • Rozstrzygnięcia jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 

POBIERZ PLIK FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO KONKURSU