REGULAMIN POWIATOWY KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I LEGIONOWEJ „KTO TY JESTEŚ ?

REGULAMIN

POWIATOWY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I LEGIONOWEJ

„KTO TY JESTEŚ?” ON-LINE

I. Organizatorzy Konkursu:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław

II. Cele konkursu:

  • wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej
  • popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej
  • doskonalenie warsztatu artystycznego młodzieży
  • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego
  • promocja młodych talentów

III. Zasady uczestnictwa w konkursie

1.Konkurs odbywa się w 4 kategoriach wiekowych solista /duet.

a. Dzieci w wieku przedszkolnym,

b. Uczniowie klas I-III,

c. Uczniowie klas IV-VII,

d. Uczniowie klas VIII i szkół ponadpodstawowych.

2. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji jeden utwór.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być: solista lub duet, reprezentujące szkołę lub placówkę z terenu powiatu inowrocławskiego. Wykonawcy mogą korzystać z akompaniamentu „na żywo” lub podkładu muzycznego.

4. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru, przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodami,  nagraniem audio-video  na adres organizatora: e-mail: mdk.ino.paulina@wp.pl, (w temacie wiadomości:  KONKURS PATRIOTYCZNY)

5. Zgłoszenie –  należy dostarczyć w terminie do 27 października 2020 r. do Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka, ul. NMP  14 – 16, 88-100 Inowrocław.

IV. Kryteria oceny wykonywanych utworów:

1. Dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu

2. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców

3. Ogólny wyraz artystyczny

4. Staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii)

5. Oryginalność interpretacji

V. Nagrody

1. Organizatorzy przewidują za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii nagrody rzeczowe.

2. Jury wyłoni najlepszych wykonawców, przyznając im nagrody. Nagrania laureatów pojawią się na stronie FB MDK z okazji Dnia Niepodległości.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Załączniki konkursu do pobrania tutaj.

Karta zgłoszenia do pobrania tutaj.