Regulamin Recyklingowa Rewia Mody III Edycja – 2019

RECYKLINGOWA REWIA MODY” III EDYCJA

Regulamin Konkursu Powiatowego

 

 1. Organizatorami konkursu są:

Plast Mar RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

 

 1. Uczestnicy konkursu:

– dzieci i młodzież ze szkół podstawowych

– młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

 1. Tematyka prac konkursowych w III edycji :
 • stroje z elementem muzycznym (element może występować w formie dodatku lub stanowić część stroju)
 1. Celem konkursu jest:
  • Propagowanie idei recyklingu
  • Kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej aspektu ochrony środowiska
  • Kształtowanie wyobraźni, pomysłowości i kreatywności uczestnika
 2. Zasady uczestnictwa w konkursie:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

 • 7 – 10 lat
 • 11 – 15 lat
 • do 19 lat

 

Uczestnik może zgłosić do konkursu nieograniczoną ilość prac.

Temat powinien być realizowany indywidualnie!

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 r. wypełnionych kart uczestnictwa wraz z fotografią oraz krótkim opisem wykonanego stroju/ elementu stroju itp.

Fotografie powinny przedstawiać uczestnika prezentującego konkursową pracę, wykonaną z surowców nadających
się do recyklingu np. papier, karton, plastik, korek itp.

Zgłoszenie należy wysłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka

 1. Najświętszej Marii Panny 14-16

88-100 Inowrocław

 

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszenia dostępne będą również na stronie :

www.mdk-inowroclaw.pl

 

Po wstępnej weryfikacji organizatorzy poinformują uczestników telefonicznie o zakwalifikowaniu się do II etapu konkursu.

Prezentacja prac odbędzie się podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 15 czerwca 2019 r. w siedzibie PLAST MARU w Balczewie. Każdy uczestnik w czasie pokazu musi opowiedzieć o stroju, opisać materiały recyklingowe i dokonać autoprezentacji.

Uczestnik zapewnia modela/modelkę oraz transport pracy konkursowej.

Uczestnicy prezentują prace zgodnie z zaleceniami choreografa pokazu.

Podczas uroczystej Gali Finałowej Jury dokona oceny prac i wyboru zwycięzców.

Kryteria oceny prac

Jury dokona oceny prac konkursowych według następujących kryteriów:

 • Pomysłowość i inspiracja ideą recyklingu
 • Oryginalność
 • Kompozycja stroju

Jury

 • Skład jury zostanie podany do wiadomości uczestników w dniu przeprowadzenia konkursu, 15 czerwca 2019 r.
 • Jury rozstrzyga wszelkie kwestie uregulowane i nieuregulowane niniejszym regulaminem.
 • Rozstrzygnięcia jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 

Informujemy, że nagrodzone przez jury prace stają się własnością organizatora

 konkursu ,,RECYKLINGOWA REWIA MODY” celem dokonania wystawy w placówce MDK .

 

DO POBRANIA: Zgoda i oświadczenie – plik PDF