REGULAMIN XXI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „PALMA WIELKANOCNA” 2021

REGULAMIN

XXI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

PALMA WIELKANOCNA”

ORGANIZATOR: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W INOWROCŁAWIU UL. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 14-16

CELE KONKURSU: UTRWALANIE I KULTYWOWANIE TRADYCJI KULTUROWYCH POPRZEZ FORMĘ PRZESTRZENNĄ WYCHOWYWANIE W DUCHU SZACUNKU DLA WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH, NARODOWYCH I RODZINNYCH. PREZENTACJA TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ.

TEMATYKA: WIELKANOCNE OBRZĘDY RELIGIJNE, RODZINNE – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ.

TECHNIKA: FORMA PRZESTRZENNA. ZACHĘCAMY DO STOSOWANIE NATURALNYCH MATERIAŁÓW,

WYKONANE PALMY POWINNY BYĆ POZBAWIONE PLASTIKU, TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ

SZTUCZNYCH KWIATÓW.

WARUNKI: MAKSYMALNA ILOŚĆ PRAC WYKONANYCH POD KIERUNKIEM JEDNEGO NAUCZYCIELA
– 10. PRACE ZBIOROWE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

UCZESTNICTWO: KONKURS KIEROWANY JEST DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

SZKÓŁ ŚREDNICH ORAZ DO UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO.

WIEK: OD 7 DO 19 LAT.

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: DO 19 MARCA 2021 NA ADRES NASZEJ PLACÓWKI:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY UL.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 14-16, 88-100 INOWROCŁAW

OPIS PRAC: PRACE POWINNY BYĆ CZYTELNIE OPISANE PISMEM DRUKOWANYM: AUTOR, WIEK, PLACÓWKA, NAUCZYCIEL.

WYSTAWA POKONKURSOWA: PODSUMOWANIE I WRĘCZENIE NAGRÓD NASTĄPI

26.03.2021r. (piątek) W SIEDZIBIE PLACÓWKI O GODZ. 15.00

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: PRACE NIEZGODNE Z REGULAMINEM LUB ZNISZCZONE ORAZ TE, DOSTARCZONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

PRACE NADESŁANE NA KONKURS NIE BĘDĄ ZWRACANE.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

 

PLIKI DO POBRANIA:

Oświadczenie i zgoda w formacie PDF do pobrania tutaj.