Teatr

Zajęcia teatralne

Prowadzący: Małgorzata Wojciechowska

PRZYGOTOWANIE DO UDZIAŁU W KONKURSACH RECYTATORSKICH, TEATRALNYCH I LITERACKICH O ZASIĘGU LOKALNYM, OGÓLNOPOLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM.

WIELU ABSOLWENTÓW ZAJĘĆ TEATRALNYCH MDK JEST STUDENTAMI SZKÓŁ TEATRALNYCH I FILMOWYCH ORAZ AKTORAMI TEATRU ZAWODOWEGO.

Zajęcia teatralne odbywają się w dwóch grupach wiekowych:

7 – 14 lat „Mała Akcja”

15 – 26 lat „Akcja”

Cel głównym zajęć jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej,
 • poznanie i rozwijanie własnych możliwości,
 • rozwijanie koncentracji i wyobraźni,
 • odwołanie się do indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • pobudzanie do aktywności twórczej,
 • rozwijanie odpowiedzialności za własne działanie,
 • współdziałanie w grupie,
 • doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała,
 • poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem,
 • poznanie specyfiki pracy aktora,
 • poznanie procesu twórczego nad spektaklem,
 • kształtowanie zamiłowanie do literatury,
 • kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wobec napotykanych trudności, rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczeństwa

TEMATYKA ZAJĘĆ

 1. Zabawy integrujące zespół teatralny.
 2. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.
 3. Praca nad dykcją(ćwiczenia szczękowe, językowe, wargowe).
 4. Łączenie ruchu i dźwięku(zabawy indywidualne i grupowe).
 5. Praca nad koncentracją.
 6. Ćwiczenia rozbudzające dziecięcą wyobraźnię.
 7. Wyrażanie emocji i uczuć gestem, mimiką, słowem, ruchem.
 8. Moje odczucia wyrażone w ekspresji plastycznej.
 9. Pomnik-wchodzenie w różne stany emocjonalne.
 10. Taniec jako sposób wyrażania emocji.