Ton Chichot 2017

TON CHICHOT

II KONKURS PIOSENKI Z HUMOREM - 2017

 

BIURO ORGANIZACYJNE

Młodzieżowy Dom Kultury

 1. J. Korczaka
 2. Najświętszej Marii Panny 14 – 16

88 – 100 Inowrocław

mobile: 509090664

fax (52) 357 50 58

www.mdk-inowroclaw.pl

e-mail: sekretariat@mdk-inowroclaw.pl

 

I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 • II Konkurs piosenki „Ton Chichot” jest imprezą o charakterze konkursowym, warsztatowym i ma bawić, śmieszyć, rozweselać.
 • W konkursie uczestniczą artyści amatorzy w wieku od 13. lat czyli młodzież gimnazjalna, licealna, studenci i wszyscy chętni będący „pechowo już starsi” (+13)
 • Celem imprezy jest zaprezentowanie twórczości nie pasującej do innych przeglądów piosenki oraz świetna zabawa.

II ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

 • Przegląd przeprowadzony zostanie w 2. kategoriach:
 1. Zespoły wszelkich typów składów – nie ma ograniczeń:
 2. Piosenkarze soliści:
 • uczestnicy przygotowują maksymalnie dwa utwory, z których jeden prezentują w konkursie
 • jeden z przygotowanych utworów musi mieć charakter rozśmieszający, a drugi „powalający” śmiechem!
 • wykonawcy mogą korzystać z akompaniamentu „na żywo” lub podkładu muzycznego na nośniku CD lub pendrive
 • wszyscy wykonawcy nie korzystający z akompaniamentu muzyków zobowiązani są do przygotowania podkładów muzycznych wyłącznie na CD lub pendrive
 • czas trwania występu nie może przekroczyć 10 minut
 • Jury przyzna po jednej WIELKIEJ nagrodzie w obu kategoriach i mnóstwo wyróżnień!
 • Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru i przesłanie zgłoszenia na adres organizatora.
 • Ocena prezentacji konkursowych będzie prowadzona zgodnie z następującymi zasadami:
 • Rozbawić „do łez” Publiczność i Jury!
 • Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
 1. dobór repertuaru (tematykę utworów zgodną z regulaminem konkursu)
 2. wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych
 3. kreatywność prezentacji
 4. muzykalność i warunki głosowe wykonawców
 5. ogólny wyraz artystyczny prezentacji
 • Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Jury wszystkich uczestników przeglądu, choćby leżąc ze śmiechu. Przyznanie nagród i wyróżnień w konkursie, ich ilość, rodzaj i wysokość w poszczególnych kategoriach konkursowych wraz z uzasadnieniem jest wyłącznie w gestii Jury.
 • Decyzje Jury nie podlegają odwołaniu
 • Uczestnicy mają prawo zwracania się do przedstawicieli Jury o indywidualną ocenę swojej prezentacji po ogłoszeniu werdyktu
 • Najpóźniej w dniu Konkursu, konieczne jest dostarczenie organizatorom pełnych tekstów przygotowanych i wykonywanych utworów, w celu wyeliminowania tekstów niemoralnych lub obraźliwych.

III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury imienia Janusza Korczaka w Inowrocławiu
 • Konkurs będzie imprezą cykliczną – raz w roku – zawsze 1 kwietna, czyli w Prima Aprilis (w tym 2017 roku o godzinie 17.00)
 • Uczestników zgłaszają szkoły i inne macierzyste placówki lub zgłaszają się sami.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 marca 2017
 • O terminowości decyduje data nadania pocztowego, otrzymania faksu lub e-maile'a.
 • Regulamin i wzory obowiązujących kart zgłoszeń znajdują się na stronie:

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

W FORMIE DOKUMENTU ADOBE ACROBAD (PDF)

 

 

 

 

W FORMIE DOKUMENTU MS WORD (DOC)

 

 

 

 

Wszystkie pytania można kierować do organizatora w formie telefonicznej, elektronicznej, listowej na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka, ul. Najświętszej Marii Panny 14-16

88-100 Inowrocław, tel. 509090664, fax 52 3575287 sekretariat@mdk-inowroclaw.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. MDK Inowrocław 2017