TON CHICHOT

KONKURS PIOSENKI Z HUMOREM
Pod Patronatem
Starosty Inowrocławskiego
Pana Tadeusza Majewskiego
BIURO ORGANIZACYJNE
Młodzieżowy Dom Kultury
im. J. Korczaka
ul. Najświętszej Marii Panny 14 – 16
88 – 100 Inowrocław
tel./fax (52) 357 50 58
www.mdk-inowroclaw.pl
e-mail: sekretariat@mdk-inowroclaw.pl
I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
 1. I Konkurs piosenki „Ton Chichot” jest imprezą o charakterze konkursowym, warsztatowym i ma bawić, śmieszyć, rozweselać.
 2. W konkursie uczestniczą artyści amatorzy w wieku od 13 lat czyli młodzież gimnazjalna, licealna, studenci i wszyscy chętni będący „pechowo już starsi”☺ (+13)
 3. Celem imprezy jest zaprezentowanie twórczości nie pasującej do innych przeglądów piosenki oraz świetna zabawa.
II ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE
 1. Przegląd przeprowadzony zostanie w 2 kategoriach:
 1. Zespoły wszelkich typów składów – nie ma ograniczeń:
 • uczestnicy przygotowują maksymalnie dwa utwory, z których jeden prezentują w konkursie
 • jeden z przygotowanych utworów musi zawierać treści wesołe, a drugi jeszcze bardziej rozbawiające publiczność
 • zespoły wokalne mogą korzystać z akompaniamentu „na żywo” lub podkładu muzycznego na nośniku CD.
 • wszyscy wykonawcy nie korzystający z akompaniamentu muzyków zobowiązani są do przygotowania podkładów muzycznych wyłącznie na CD. (ścieżka wave)
 1. Piosenkarze soliści:
 • uczestnicy przygotowują maksymalnie dwa utwory, z których jeden prezentują w konkursie
 • jeden z przygotowanych utworów musi mieć charakter rozśmieszający, a drugi „powalający” śmiechem!
 • soliści mogą korzystać z akompaniamentu „na żywo” lub z podkładu muzycznego na nośniku CD
 • wszyscy wykonawcy nie korzystający z akompaniamentu muzyków zobowiązani są do przygotowania podkładów muzycznych wyłącznie na CD. (ścieżka wave)
 • czas trwania występu nie może przekroczyć 10 minut.
 1. Jury przyzna po jednej WIELKIEJ nagrodzie w obu kategoriach i mnóstwo wyróżnień!
 2. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru i przesłanie zgłoszenia na adres organizatora.
 3. Ocena prezentacji konkursowych będzie prowadzona zgodnie z następującymi zasadami:
 1. Rozbawić „do łez” Publiczność i Jury!
 2. Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru (tematykę utworów zgodną z regulaminem konkursu, wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych)
 • kreatywność prezentacji
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawców
 • ogólny wyraz artystyczny prezentacji.
 1. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Jury wszystkich uczestników przeglądu, choćby leżąc ze śmiechu. Przyznanie nagród i wyróżnień w konkursie, ich ilość, rodzaj i wysokość w poszczególnych kategoriach konkursowych wraz z uzasadnieniem jest wyłącznie w gestii Jury.
 1. Decyzje Jury nie podlegają odwołaniu.
 2. Uczestnicy mają prawo zwracania się do przedstawicieli Jury o indywidualną ocenę swojej prezentacji po ogłoszeniu werdyktu
 3. Najpóźniej w dniu Konkursu, konieczne jest dostarczenie organizatorom pełnych tekstów przygotowanych i wykonywanych utworów, w celu wyeliminowania tekstów niemoralnych lub obraźliwych.
III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury imienia Janusza Korczaka w Inowrocławiu
 2. Konkurs będzie imprezą cykliczną – raz w roku – zawsze 1 kwietna, czyli w Prima Aprilis
 3. Uczestników zgłaszają szkoły i inne macierzyste placówki lub zgłaszają się sami.
 4. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 marca 2015. O terminowości decyduje data nadania pocztowego, faksem lub e-mailem
 5. Regulamin i wzory obowiązujących kart zgłoszeń znajdują się na stronie www.mdk-inowroclaw.pl do pobrania w formie plików
 6. Wszystkie pytania można kierować do organizatora w formie telefonicznej, elektronicznej, listowej na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka,
ul. Najświętszej Marii Panny 14-16
88-100 Inowrocław
Tel./fax 52 3575058
sekretariat@mdk-inowroclaw.pl

 

KARTA ZGŁOSZENIA-TON CHICHOT