Wianek Świętojański 2019

Regulamin konkursu Wianków Świętojańskich 2019

I. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do mieszkanek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uczestnikiem Konkursu może być każda osobą będąca obywatelką Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczona zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Zgoda taka, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i zgodę na wykorzystywanie wizerunku, głosu, wypowiedzi, imienia i nazwiska oraz artystycznego wykonania w nagraniu audio, audio-wideo, cyfrowym, foto (w tym archiwalnym).
 2. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są uczestnikami.
 3. Celem konkursu jest:

– kultywowanie tradycji obrzędu „Nocy świętojańskiej”,

– aktywizacja społeczno–kulturalna  mieszkańców Kujaw i okolic.

 1. Przedmiot konkursu:. Wianek świętojański, wykonany ze świeżego materiału roślinnego, dobranego według tradycji Nocy Świętojańskiej (np. kwiaty polne i ogrodowe, gałązki, liście, zioła- obowiązkowo RUTA), bez wykorzystania gotowych ozdób czy sztucznych kwiatów.

Wianek udekorowany musi być świecą, a całość zamontowana na podstawce pływającej.

 1. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wykonanymi indywidualnie!
 2. Prace konkursowe powinny zawierać metryczki: imię i nazwisko autora,                  nr kontaktowy. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 3. Przekazując pracę na konkurs, uczestnicy bądź ich przedstawiciele ustawowi/opiekunowie, zgadzają się na ekspozycję ich pracy.
 4. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują jego regulamin.
 5. Chęć udziału w konkursie prosimy zgłosić /przesłać do 13 czerwca 2019r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka, ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław lub pocztą elektroniczną na e-mail: imprezy@mdk-inowroclaw.pl
 6. Wianki należy dostarczyć wraz z metryczką w dniu 06.2019r. do godziny 16.00 do namiotu organizatora przed Muszlą Koncertową w Solankach.

II. OCENA I NAGRODY

 1. Prace dostarczone na konkurs oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora.
 2. Kryterium oceny:

– wrażenie artystyczne.

– nawiązanie do tradycji

– staranność wykonania,

– dobór materiałów

– zgodność z wymogami regulaminu.

 1. Konkurs zakończy się wręczeniem nagród laureatom.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 23.06.2019 r. około godziny 18.00 w Muszli Koncertowej Parku Solankowego w Inowrocławiu.

 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty rodzinne tworzenia wianka podczas imprezy głównej – IX Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej.

 

Zgłoszenie do Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zweryfikowanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu i wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku swojego i wykonanej pracy (wianka) do celów związanych z organizacją, przebiegiem oraz promocją tego Konkursu oraz całego Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej.

Administratorem Państwa danych będzie

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ZGODA PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH – POBIERZ TUTAJ

ZGODA – POBIERZ TUTAJ