XV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Paleta marzeń”

XV Powiatowy Konkurs Plastyczny

Paleta marzeń

Każdy z nas, zwłaszcza najmłodszy, lubi marzyć i wyruszać w świat wyobraźni. Każdy ma najskrytsze pragnienia. Zachęcamy do podzielenia się nimi – przestawienia swoich marzeń na papierze!

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-6 lat i 7-9 lat

 2. Celem konkursu jest:

  • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne

  • rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej

  • poszukiwanie inspiracji twórczej w wyobrażeniach o otaczającym świecie

 1. Dzieci przygotują prace ukazujące świat marzeń, odzwierciedlające ich spojrzenie na świat bez przemocy i negatywnych emocji.

 2. Temat powinien być realizowany indywidualnie!

 3. Technika prac dowolna (rysunek, wydzieranka itp.) Format pracy: A3. Prace składające się głównie z gotowych materiałów tj. naklejki, papierki od cukierków itp. oraz prace przestrzenne nie będą oceniane.

 4. Prace należy wysłać w terminie do 19 marca 2021r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka

ul. Najświętszej Marii Panny 14-16

88-100 Inowrocław

z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY „PALETA MARZEŃ”

 1. Prace muszą być czytelnie podpisane:

  • tytuł pracy

  • imię i nazwisko autora

  • wiek autora

  • imię i nazwisko nauczyciela

  • nazwa, adres i numer tel. Placówki

!!!! Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik) !!!

 1. Prace nadesłane pocztą powinny być zabezpieczone sztywną oprawą i opatrzone dokładnym adresem zwrotnym

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie prac z przyczyn od niego niezależnych

 3. Organizator nie odsyła prac

 4. Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez MDK w Inowrocławiu

 5. Komisja przyzna nagrody oraz wyróżnienia.

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w galerii MDK w Inowrocławiu.

 1. Termin wręczenia nagród: 26 marca 2021r.

 2. Kryteria oceny:

-estetyka wykonania pracy

-inwencja twórcza

-ogólny wyraz artystyczny

-zgodność z tematem konkursu

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr. tel. (52) 307 01 70

MALUCHY! STARSZAKI! KREDKI, PĘDZLE W DŁONIE!

NIECH WASZA WYOBRAŹNIA JAK SŁOŃCE ZAPŁONIE!

 

Pliki do pobrania:

Zgoda w formacie PDF do pobrania tutaj.