Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Dotyczy remontu wyjścia ewakuacyjnego z sali widowiskowej.

Plik PDF z treścią zapytania ofertowego do pobrania tutaj.

zapytanie