Zielona Lokomotywa 2018

Regulamin

XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„ZIELONA LOKOMOTYWA”

 

Organizator – Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka

                        w Inowrocławiu.

Cele konkursu – popularyzacja działań plastycznych, inspirowanych literaturą

                           dziecięcą.

                           Prezentacja twórczości dziecka.

Tematyka – tematem jest szeroko ujęta, malarska interpretacja literatury i poezji dla

                   dzieci.

Technika – wszystkie techniki malarskie (wyklucza się malarstwo na szkle, rysunek,

                   grafikę, plastelinę).

Warunki – format pracy – minimum A3, maksymalnie 3 prace od jednego uczestnika

                  i nie więcej, jak 15 prac wykonanych pod kierunkiem jednego  

                  nauczyciela.

Uczestnictwo – konkurs kierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych

                          oraz do uczestników zajęć w placówkach wychowania

                          pozaszkolnego.

Wiek –               od 7 do 9 lat, dzieci w wieku przedszkolnym wykluczamy.

Termin i miejsce

nadsyłania prac –   do 11 maja 2018 na adres naszej placówki:

                                Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka

  1. Najświętszej Marii Panny 14-16

                                88-100 Inowrocław.

Opis prac –  prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie pismem                    drukowanym:

                     autor, wiek, placówka, nauczyciel.

Wystawa

pokonkursowa – podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi 25 maja 2018 roku

                           w siedzibie placówki o godzinie 15.00.

Postanowienia

końcowe –     prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone nie będą rozpatrywane.

                      Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane.

                      Nagrody wysyłamy drogą pocztową.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału