Regulamin konkursu Zielona Lokomotywa

REGULAMIN

XIV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ZIELONA LOKOMOTYWA”

ORGANIZATOR: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W INOWROCŁAWIU

UL.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 14-16

CELE KONKURSU GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM JEST POPULARYZACJA DZIAŁAŃ

PLASTYCZNYCH INSPIROWANYCH LITERATURĄ DZIECIĘCĄ.

PREZENTACJA I POPULARYZACJATWÓRCZOŚCI

DZIECKA.

TEMATYKA TEMATEM JEST SZEROKO UJĘTA INTERPRETACJA LITERATURY

DZIECIĘCEJ, TAK PROZY, JAK I POEZJI.

TECHNIKA WSZYSTKIE TECHNIKI MALARSKIE (WYKLUCZA SIĘ MALARSTWO NA

SZKLE, GRAFIKĘ, RYSUNEK, PLASTELINĘ...).

WARUNKI FORMAT – MINIMUM A3

MAX.3 PRACE OD JEDNEGO UCZESTNIKA ORAZ NIE WIĘCEJ JAK 15

WYKONANYCH POD KIER. JEDNEGO NAUCZYCIELA.

UCZESTNICTWO KONKURS KIEROWANY JEST DO UCZNIÓWKLAS I-III,

ORAZ DO UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO.

WIEK OD 7 DO 9 LAT(UCZNIOWIE KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM - WYKLUCZAMY).

TERMIN I MIEJSCE

NADSYŁANIA

PRAC DO 24 KWIETNIA 2015 NA ADRES NASZEJ PLACÓWKI:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

UL.NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 14-16

88-100 INOWROCŁAW

OPIS PRAC PRACE POWINNY BYĆ CZYTELNIE OPISANE PISMEM

DRUKOWANYM: AUTOR , WIEK , PLACÓWKA , NAUCZYCIEL.

WYSTAWA

POKONKURSOWA PODSUMOWANIE I WRĘCZENIE NAGRÓD NASTĄPI 08 MAJA 2015

W SIEDZIBIE PLACÓWKI O GODZ.14.00.

POSTANOWIENIA

KOŃCOWE PRACE NIEZGODNE Z REGULAMINEM LUB ZNISZCZONE NIE SĄ

ROZPATRYWANE.

PRACE NADESŁANE NA KONKURS NIE BĘDĄ ZWRACANE.

NIEODEBRANE NAGRODY PRZESYŁAMY POCZTĄ NA KOSZT

ODBIORCY.

Nagrody i wyróżnienia spoza Inowrocławia będą wysłane przesyłką pocztową.

.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU