Konkurs piosenki z humorem UWAGA ZMIENIAMY TERMIN ZGŁOSZEŃ

      

W związku z małą ilością zgłoszeń na Ogólnopolski Konkurs Piosenki z Humorem „DON CHICHOT”, informujemy, że przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu do dnia 1 maja 2022 r. Publikacja prezentacji piosenek konkursowych na Facebooku Młodzieżowego Domu Kultury nastąpi 6 maja 2022 r. o godzinie 12.00. Pozostałe punkty regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w Konkursie.

       

„TON CHICHOT”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI Z HUMOREM

 pod Patronatem Starosty Inowrocławskiego Wiesławy Pawłowskiej

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorzy Konkursu:
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.

Partnerzy:

 • Patronat Honorowy sprawuje Starosta Inowrocławski – Wiesława Pawłowska.
 • Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 1. Cel Konkursu:
 • Celem konkursu jest zaprezentowanie umiejętności wokalnych młodzieży.
 • Propagowanie i upowszechnianie kultury muzycznej.
 • Konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów – integracja środowisk.
 • Zachęcenie wykonawców i opiekunów/nauczycieli do poszukiwań utworów wesołych, wywołujących uśmiech, nastrajających radośnie.
 • Popularyzacja piosenek optymistycznych i świetna zabawa.
 1. Termin i miejsce konkursu:
 • Przegląd odbywa się w dwóch etapach:

1) kwalifikacje na podstawie nagrania przesłanego do dnia 15 marca 2022 r.

2) konkurs finałowy dla zakwalifikowanych uczestników, który odbędzie się w sobotę 2 kwietnia 2022r.  o godzinie 11.00.

 • Miejsce koncertu finałowego: sala widowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, Inowrocław.
 1. Warunki Uczestnictwa:
 • W konkursie mogą wziąć udział artyści amatorzy w wieku od 13 lat

czyli młodzież z klas VI-VII  szkoły podstawowej, licealiści, studenci i starsi.

 • W przeglądzie dopuszczamy udział:

– piosenkarzy/solistów (amatorzy)

-amatorskich zespołów wszelkich typów składów – nie ma ograniczeń.

 • Uczestnicy przygotowują utwór muzyczny nieprzekraczający 5 min.
 • Przygotowany utwór musi mieć charakter optymistyczny, rozśmieszający i „powalający” śmiechem!
 • Podczas konkursu finałowego wykonawcy mogą korzystać z akompaniamentu „na żywo” lub podkładu muzycznego w formacie MP3 na nośniku pendrive.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie piosenki, przesłanie nagrania zgłaszanej piosenki mailem, przesłanie formularza zgłoszeniowego (wraz ze zgodami), na adres organizatora e-mail: imprezy@mdk-inowroclaw.pl
 • Nagranie powinno być wykonane w układzie poziomym MP4
 • Zgłoszenia utworów zawierających przekleństwa, wulgaryzmy, treści obraźliwe czy naruszające czyjąś godność lub uczucia religijne nie będą brane pod uwagę
 • Zgłoszenia należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2022 r.
 • Dnia 21 marca 2022 r. wysłane zostaną drogą e-mail na adres podany w zgłoszeniu informacje o zakwalifikowaniu się na przegląd oraz zaproszenie na konkurs finałowy , który odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w Inowrocławiu, w sobotę 2 kwietnia 2022r.
 • Nagrania zakwalifikowanych piosenek zostaną również zamieszczone na fb MDK i poddane głosowaniu internautów – nagroda publiczności.
 • Na piosenki głosować będzie można na Facebooku MDK – w terminie: od 16 marca 2022 r. od godz. 12.00 do 21 marca 2022 r. do godz. 12.00.
 1. Jury i kryteria oceny:
 • Organizator powołuje komisje konkursową, która dokona wyboru zespołów biorących udział w Konkursie oraz wyłoni laureatów Konkursu.
 • Ocenie będą podlegać:
 1. Dobór repertuaru, dowcip zawarty w utworze;
 2. Walory i umiejętności muzyczne wykonawców;
 3. Kreatywność i ogólny wyraz artystyczny prezentacji.
 • Oficjalne ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród KONKURSU PIOSENKI Z HUMOREM „TON CHICHOT” nastąpi po przesłuchaniu wszystkich uczestników i ustaleniu werdyktu przez Jury, w dniu Konkursu tj. sobotę 2 kwietnia 2022r.
 • Decyzja Jury jest nieodwołalna.
 • Uczestnicy mają prawo zwracania się do przedstawicieli Jury o indywidualną ocenę swojej prezentacji po ogłoszeniu werdyktu.
 1. Nagrody:
 • Jury przyzna nagrody finansowe laureatom Konkursu – miejsce I, II i III oraz nagroda publiczności.
 • Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe.
 1. Postanowienia końcowe
 • Konkurs jest imprezą cykliczną – raz w roku – zawsze blisko terminu 1 kwietna, czyli Prima Aprilis.
 • Uczestnicy zgłaszają się indywidualnie, poprzez szkoły lub inne macierzyste placówki.
 • Regulamin i wzory obowiązujących kart zgłoszeń znajdują się na stronie mdk-inowroclaw.pldo pobrania w formie plików.
 • Laureaci poprzednich edycji Konkursu „Don Chochot” nie mogą brać udziału w Konkursie.
 • W przypadku zaostrzenia lub zmiany obostrzeń wprowadzanych ze względu na pandemię COVID, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub formy oceny uczestników Konkursu, informując o zaistniałym fakcie na stronie mdk-inowroclaw.pl, facebooku MDK oraz mailowo, uczestników zakwalifikowanych do Konkursu Finałowego.

Karta zgłoszenia do konkursu do pobrania: TUTAJ

Regulamin konkursu „Ton Chichot” do pobrania: TUTAJ

Prawa autorskie do pobrania: TUTAJ