Hanna Matecka, uczestniczka sekcji plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu, otrzymała II nagrodę w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Dziedzictwo UNESCO – Zabytki architektoniczne Europy”. Konkurs, organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu, miał na celu promowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach europejskich wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Hania Matecka pod kierunkiem Agnieszki Tylinskiej-Sopolińskiej, nauczyciela zajęć artystycznych w MDK, stworzyła piękny obraz przedstawiający Kościół Mariacki.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom miało miejsce 9 stycznia 2024 roku w siedzibie MDK w Zamościu. Serdecznie gratulujemy Hani Mateckiej i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.