EDUKACYJNY OGRÓDEK

Prowadzi: Anna Sopolińska

Zajęcia odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00-13:00.

Zajęcia opiekuńcze-wychowawcze i dydaktyczne dla dzieci 4 i 5 letnich, przygotowujące maluszki do dalszej edukacji w przedszkolu pod względem intelektualnym, emocjonalnym i społecznym.

Główną zaletą zajęć są mało liczne grupy i kameralna atmosfera sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

W programie:

  • zajęcia ruchowe – mające na celu zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu,
  • zajęcia muzyczne; nauka piosenek, gra na instrumentach itp.
  • zajęcia plastyczne, sensoryczne – dające olbrzymie możliwości wyrażania ekspresji emocjonalnej,
  • zajęcia teatralne i logopedyczne,
  • język angielski,
  • zajęcia z elementami arteterapii.