II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KAPEL PODWÓRKOWYCH

 II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KAPEL PODWÓRKOWYCH 

POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO WIESŁAWY PAWŁOWSKIEJ

INOWROCŁAW 2022

REGULAMIN 

 

 1. Organizator konkursu:
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław, tel. 52 307 01 70, 52 307 07 06,
 • Powiat Inowrocławski, ul Mątewska 17,  Inowrocław

 

 1. Termin i miejsce Festiwalu:
 • 13-14 sierpnia 2022 r., 
 • Muszla Koncertowa w Parku Solankowym w Inowrocławiu.

 

3. Cele:

 • popularyzacja i kultywowanie folkloru miejskiego,
 • propagowanie amatorskiej twórczości artystycznej,
 • konfrontacja dokonań artystycznych kapel oraz wymiana doświadczeń,
 • doskonalenie warsztatu muzycznego amatorskich kapel podwórkowych,
 • promocja Powiatu Inowrocławskiego.

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 • w Festiwalu biorą udział kapele podwórkowe, które do dnia 15 lipca 2022 r. nadeślą wypełnione karty zgłoszenia według załączonego wzoru na adres email: imprezy@mdk-inowroclaw.pl lub tradycyjną pocztą na adres Organizatora:  Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka, ul. Najświętszej Marii Panny 14-16, 88-100 Inowrocław
 • wraz z kartą zgłoszenia, prosimy o przesłanie zdjęcia kapeli oraz krótkiej informacji o zespole,
 • czas trwania prezentacji konkursowej ok. 20-30 min,
 • kapele powinny być przygotowane do zaprezentowania programu plenerowego,
 • przedstawiany program nie może zawierać wulgaryzmów i słów niecenzuralnych, treści obraźliwych, kontrowersyjnych politycznie oraz naruszających godność i uczucia religijne,
 • nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2016r. Poz.922, z póź.)

 

 1. Kryteria oceny i nagrody:
 • Organizatorzy Festiwalu przewidują nagrody finansowe za I, II, III miejsca oraz za nagrodę Grand Prix,
 • niezależne Jury powołane przez organizatora wyłoni laureatów, przyzna wyróżnienia oraz nagrody specjalne, biorąc pod uwagę:
 1. jakość wykonania
 2. dobór repertuaru
 3. ogólny wyraz artystyczny (pomysłowość prezentacji, aktorstwo i sugestywność, dowcip, poczucie humoru oraz kontakt z publicznością)
 • nagrody finansowe wypłacane będą na wskazane konto po potrąceniu należnego podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

 

 1. Plan festiwalu:
 • 13 sierpnia 2022 r. (sobota)– godz. 10.00-11.30 próby techniczne dla zespołów,
 • 13 sierpnia 2022 r. (sobota)– godz. 12.00 przesłuchania w Muszli Koncertowej w Parku Solankowym w Inowrocławiu,
 • 13 sierpnia 2022 r. (sobota) – po zakończeniu prezentacji, około godz. 18.00 wieczorna biesiada dla uczestników Festiwalu,
 • 14 sierpnia 2022 r. (niedziela)– godz.  11.00 Gala Festiwalu – wręczenie nagród laureatom, krótki (3 utwory) koncert laureatów (I, II, III miejsce i nagroda Grand Prix).

 

 1. Uwagi końcowe:
 • udział w Festiwalu jest bezpłatny,
 • z uwagi na ograniczoną możliwość prezentacji Kapel obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń,
 • kolejność prezentacji konkursowych zostanie ustalona drogą losową przez Organizatora,
 • uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,
 • nocleg dla kapel i wyżywienie zapewnia Organizator Festiwalu,
 • Organizator zapewnia nagłośnienie zgodnie z podstawowymi potrzebami (nie zapewniamy instrumentów muzycznych),
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki instrumenty i przedmioty osobiste członków zespołu,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania, przetwarzania i upowszechniania informacji o zespole, fotografii z imprezy, nagrań filmowych, nagrań audio w celu działań promujących, popularyzujących i dokumentujących Festiwal,
 • W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

 

 1. Osoba do kontaktu w sprawie Festiwalu:
 • Małgorzata Herrmann-Amonowicz, tel. 52 307 07 06, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30, email: imprezy@mdk-inowroclaw.pl

Pliki do pobrania:

REGULAMIN 

KARTA ZGŁOSZENIA, KLAUZULA, OŚWIADCZENIE

Rozmiar tekstu
Wybierz kontrast