Konkurs „Jesień wierszem malowana” rozstrzygnięty

Inowrocław, 27 listopada 2021 r.
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA JURY
POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY, FOTOGRAFICZNY I RECYTATORSKI
„JESIEŃ WIERSZEM MALOWANA”

 

W sobotę, 27 listopada 2021 r., o godzinie 15.00 w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w Inowrocławiu rozstrzygnięto Powiatowy Konkurs Plastyczny i Fotograficzny „Jesień Wierszem Malowana”. Konkurs podzielono na dwie części: artystyczną i recytatorską – wszystkie w trzech kategoriach wiekowych:

Kategorie artystyczne:

• Uczniowie klas IV-VI
• Uczniowie klas VII-VIII
• Uczniowie liceów oraz placówek wychowania pozaszkolnego

Kategoria recytacja:

• klasy I-III,
• klasy IV-VI,
• klasy VII-VIII.

Zadaniem uczestników było przedstawienie jesieni, inspirując się wierszem lub inną formą literacką. Z powiatowych i miejskich szkół, po wstępnych eliminacjach, na konkurs nadesłano 98 prac plastycznych i fotograficznych, spośród których jury wybrało najlepsze.

Do konkursu recytatorskiego zgłosiło się 75 uczniów.

Przesłuchania konkursowe dzieci, w części recytatorskiej odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury, w sobotę, 27 listopada 2021 roku, o godzinie 11.00. Natomiast część artystyczną oceniono szybciej, tak by można było wydrukować foldery z pracami laureatów Konkursu.

Dla kategorii artystycznych – powołano jury w składzie:

Andrzej Broniecki – artysta plastyk
Agnieszka Tylińska-Sopolińska – artysta plastyk
Małgorzata Herrmann-Amonowicz – technik sztuk plastycznych, które oceniało prace wg. następujących kryteriów:

• Zgodność pracy z tematem konkursu.
• Oryginalność, pomysłowość, samodzielność wykonania.
• Estetyka wykonanych prac.
• Walory artystyczne.

Dla kategorii recytacja – powołano jury w składzie:

Małgorzata Wojciechowska – polonista, nauczyciel w pracowni teatralno-literackiej;
Wioletta Metryka – nauczyciel, muzyk;
Joanna Bartczak – z-ca dyrektora MDK.

Jury oceniało uczestników konkursu według następujących kryteriów:

• Zgodność repertuaru z tematem konkursu
• Dykcja
• Interpretacja
• Ogólne wrażenie artystyczne.

W wyniku decyzji Jury, przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria prace plastyczne:

Klasy IV-VI
Miejsce I – Monika Pindel, Szkoła Podstawowa im. Marii Patyk w Sławsku Wielkim
Miejsce II – Adam Witkowski, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu
Miejsce II – Zuzanna Klawikowska, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
Miejsce III – Hanna Pawniuk, Szkoła Podstawowa w Janikowie

Klasy VII-VIII:
Miejsce I – Wiktoria Ceglarska, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu
Miejsce II – nie przyznano
Miejsce III – Hanna Markowska, Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu
Miejsce III – Marta Świtała, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu

Szkoły ponadpodstawowe:
Przyznano wyróżnienie: Agata Dudek, Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych im. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu

Kategoria – fotografia:

Klasy IV-VI
Miejsce I – Nadia Sobieraj, Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu
Miejsce II – Alicja Madej, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
Miejsce III – Szymon Ojczenasz, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości

Klasy VII-VIII:
Miejsce I – Nadia Urbańska, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu

Szkoły ponadpodstawowe:
Miejsce I – Oskar Janiak, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
Miejsce II – Julita Wiącek, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Inowrocławiu
Miejsce II – Oliwia Szałecka, III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
Miejsce III – Martyna Kaszyńska – III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu
Miejsce III – Maciej Wachowski, III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu

Kategoria recytacja:

Klasy I-III:
Miejsce I – Maria Ochocka, Szkoła Podstawowa w Janikowie
Miejsce II – Tamara Szuflada, Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie
Miejsce III – Antonina Madajewska, Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Wł. Demskiego

Wyróżnienie:

1. Kornelia Paluch, Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu
2. Tymoteusz Tomaszewski, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Broniewicach
3. Adrian Gładysz, Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu
4. Martyna Lewandowska, Szkoła Podstawowa w Janikowie
5. Kinga Simińska, Szkoła Podstawowa w Janikowie
6. Miłosz Lewandowski, Szkoła Podstawowa w Janikowie

Klasy IV-VI:
Miejsce I – Eryka Krzeszewska, Szkoła Podstawowa w Janikowie
Miejsce II – Amelia Kwapiszewska, Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie
Miejsce III – Maja Tulibacka, Szkoła Podstawowa w Janikowie

Klasy VII-VIII:
Miejsce I – Marcelina Malinowska, Szkoła Podstawowa w Janikowie
Miejsce II – Miłosz Skrzypek, Szkoła Podstawowa im. AK w Kościelcu
Miejsce III – Zuzanna Krysztofiak, Szkoła Podstawowa w Janikowie

Wszystkim laureatom przyznano nagrody w postaci bonów upominkowych do EMPiK, ufundowane przez Młodzieżowy Dom Kultury, wyszczególnione wg załącznika,

Prace laureatów kategorii artystycznej zostały wydrukowane w okolicznościowych folderach, które stanowiły część konkursowej nagrody. Organizator i Jury konkursu składają gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu oraz serdeczne podziękowania nauczycielom, za pełną zaangażowania pracę z wychowankami.