Konkurs Literacki 100 słów dla Niepodległości

Konkurs Literacki 100 słów dla Niepodległości

REGULAMIN

 1. Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka

adres: ul. Najświętszej Marii Panny 14-16

88-100 Inowrocław

Tel.  +48 52 30 70 170

mdkinowroclaw@gmail.com

www.mdk-inowroclaw.pl

 1. Cele konkursu:
 • uczczenie jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
 • upowszechnianie wiedzy historycznej oraz promowanie postaw obywatelskich opartych na patriotyzmie, szacunku dla niepodległościowej tradycji i przywiązania do Ojczyzny
 • propagowanie wiedzy historycznej na temat utraty i odzyskania niepodległości oraz losów Polski po jej odzyskaniu
 • tworzenie możliwości rozwoju i prezentacji talentów literackich
 • Adresaci:
 • Wszyscy mieszkańcy powiatu inowrocławskiego, którzy potrafią pisać (bez ograniczenia wieku )
 1. Nagrody w kategoriach wiekowych przyzna niezależne jury powołane przez Organizatora.
 2. Forma:

Należy zdecydować się na jedną z podanych form: wiersz, opowiadanie, kartka z pamiętnika, list, reportaż, wywiad.

O wartości pracy stanowić będą walory literackie, historyczne i oryginalność ujęcia tematu.

 1. Warunki konieczne:
 • Praca konkursowa musi mieć 100 słów.
 • Tematyka nawiązywać musi do wydarzeń, postaci, miejsc związanych z utratą, odzyskaniem niepodległości oraz losów Polski po jej odzyskaniu.
 • Jeden uczestnik konkursu nadsyła jeden tekst (wcześniej niepublikowany i nienagradzany) w wersji papierowej w trzech egzemplarzach.
 • Należy załączyć kartę z danymi osobowymi autora i podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pracę należy również przesłać pocztą elektroniczną: literackimdk@wp.pl
 • Termin nadsyłania prac (adres Organizatora powyżej):do 19 października 2018
 • Gala wręczenia nagród:

Uroczyste obchody Jubileuszu Odzyskania Niepodległości odbędą się 11 listopada               2018 w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka , ul. Najświętszej Marii         Panny 14 – 16 w Inowrocławiu.

Laureaci zostaną poinformowani o szczegółach do 31 października 2018.

 

Pliki do pobrania tutaj:

Konkurs Literacki 100 słów dla Niepodległości – plik PDF

Konkurs Literacki 100 słów dla Niepodległości – plik ODT