Konkurs literacki – napisz „List do generała”

Powiat Inowrocławski wraz z Młodzieżowym Domem Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie literackim organizowanym w ramach obchodów Roku Generała Władysława Sikorskiego w Powiecie Inowrocławskim. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o gen. Władysławie Sikorskim wśród uczniów szkół z Powiatu Inowrocławskiego oraz rozwijanie u nich zainteresowań historycznych i talentów literackich. Jest to niepowtarzalna okazja, aby wyrazić swój podziw i szacunek dla jednego z najwybitniejszych Polaków XX wieku, który był nie tylko przywódcą rządu na uchodźstwie, ale także twórcą i dowódcą Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Zadaniem konkursowym jest napisanie listu do gen. Władysława Sikorskiego, który może dotyczyć czasów obecnych, ale też jego treść może być stylizowana na czasy minione. List  może być napisany w dowolnej formie i stylu, z perspektywy współczesnego ucznia, który chce podzielić się z gen. Sikorskim swoimi refleksjami na temat historii i teraźniejszości Polski, albo z perspektywy historycznej, np. żołnierza walczącego pod jego dowództwem, członka rodziny lub przyjaciela gen. Sikorskiego, przedstawiciela aliantów lub państw neutralnych itp.

List powinien zmieścić się na 1 stronie formatu A4 i być napisany komputerowo. Listy należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną do Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu do dnia 16 października 2023 r.

Patronat nad Konkursem sprawuje Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy regulamin konkursu oraz pliki do pobrania.

REGULAMIN KONKURSU: POBIERZ TUTAJ

ZAŁĄCZNIK 1: POBIERZ TUTAJ

ZAŁĄCZNIK 2: POBIERZ TUTAJ

ZAŁĄCZNIK 3: POBIERZ TUTAJ