Załącznik do Regulaminu XXII Powiatowego Konkursu Plastycznego