Konkurs plastyczny „Jesień wierszem malowana”

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Inowrocławiu, zaprasza wszystkie dzieci z klas 1-8 szkół podstawowych z terenu Powiatu Inowrocławskiego, do wzięcia udziału w XX edycji konkursu plastycznego „Jesień wierszem malowana”.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań plastycznych i literackich dzieci, a także promowanie piękna pory roku, jaką jest jesień.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wybrać dowolny wiersz o jesieni i stworzyć na jego podstawie ilustrację. Prace należy dostarczyć do MDK do 15 listopada 2023 roku. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie.

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród laureatom nastąpi w czwartek, 23 listopada 2023r. o godzinie 16.30 w MDK.

Poniżej znajdziecie regulamin i wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania.

REGULAMIN: POBIERZ TUTAJ

ZAŁĄCZNIKI (klauzula informacyjna i zgoda rodziców na udział w konkursie): POBIERZ TUTAJ

KARTA UDZIAŁU W KONKURSIE: POBIERZ TUTAJ