MISJA MDK

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu jest placówką zajęć pozaszkolnych. Stwarza uczestnikom możliwości ciekawego i pożytecznego spędzania czasu wolnego, rozbudzając i kształtując wartościowe zainteresowania dzieci i młodzieży.

Pracą całego zespołu ujawniamy i rozwijamy talenty. Wychowujemy miłośników, aktywnych uczestników i twórców życia kulturalnego. Pogłębiamy wiedzę z wielu dziedzin wykraczając poza programy szkolne. Pokazujemy młodym ludziom jak mądrze gospodarować wolnym czasem. Bardzo ważne jest dla nas pielęgnowanie zasad tolerancji, współpracy w grupie i zdrowego współzawodnictwa, a także integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Organizujemy otwarte imprezy takie, jak: konkursy, przeglądy, zawody, festiwale, warsztaty, happeningi, festyny we współpracy z placówkami oświatowymi i kulturalnymi i całym środowiskiem lokalnymi. Wszystkie działania dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań uczestników naszych zajęć.