MUZYKA

Muzyka i śpiew świetnie łączy ludzi i jest niewątpliwie przyjemną formą edukacji. Pomagamy rozwijać talent,  pasję i zwalczać tremę. Co roku placówka organizuje koncert, podczas którego prezentujemy zdolności wokalne i instrumentalne uczestników.

Prowadzący: Mariusz Berkowski

Pierwsze koty za płoty zespół wokalny – grupa przedszkolna i klasy I-III

Zawczasu – (dzieci z klas 4-8)  zespół wokalny

Zawczasu – (młodzież ze szkół ponadpodstawowych) zespół wokalny

Na ostatnią chwilę – zespół wokalny

Prowadzący: Mariusz Czarniak

Nauka gry na gitarze – dla uczniów szkół podstawowych

Szampinion – zespół wokalny

Odeon – zespół wokalno-instrumentalny