Obchody Nocy Świętojańskiej 2018

Szanowni Państwo,

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, zwany „Pszczółką”, Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy oraz stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem Na Soli, zapraszają do wzięcia udziału w obchodach Nocy Świętojańskiej, które odbywać się będą 23 czerwca 2018, w inowrocławskim Parku Solankowym.

W ramach tegorocznej Imprezy, przewidziano:

  • VIII Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej

  • Jarmark Świętojański od godz.1200

  • Konkurs Wianków Świętojańskich

  • Szukanie kwiatu paproci.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W WYMIENIONYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH.

Za komitet organizacyjny

Edyta Fydrych

Dyrektor

Młodzieżowego Domu Kultury

im. Janusza Korczaka

w Inowrocławiu


Pliki do pobrania:

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU, GŁOSU, WYPOWIEDZI, IMIENIA I NAZWISKA, NAZWY ZESPOŁU ORAZ ARTYSTYCZNEGO WYKONANIA W NAGRANIU AUDIO, AUDIO-WIDEO, CYFROWYM i FOTO, DRUKARSKIM – POBIERZ (Oswiadczenie.pdf)

REGULAMIN KONKURSU WIANKÓW ŚWIĘTOJAŃSKICH 2018 – POBIERZ (Regulamin_Konkursu_Wiankow.pdf)

REGULAMIN VIII FESTIWALU – POBIERZ (Regulamin_VII_Festiwalu.pdf)

KARTA ZGŁOSZENIA – POBIERZ (Zgloszenia aktualne.pdf)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU, GŁOSU, WYPOWIEDZI, IMIENIA I NAZWISKA ORAZ WYKONANIA PRACY W NAGRANIU AUDIO, AUDIO-WIDEO, CYFROWYM i FOTO, DRUKARSKIM – DOROŚLI – POBIERZ (Zgoda wianki dorośli.pdf)

ZGODA PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH (rodziców lub opiekunów prawnych) NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU, GŁOSU, WYPOWIEDZI, IMIENIA I NAZWISKA ORAZ WYKONANIA PRACY W NAGRANIU AUDIO, AUDIO-WIDEO, CYFROWYM i FOTO, DRUKARSKIM – POBIERZ (Zgoda wianki.pdf)