Załącznik do Regulaminu XVI Powiatowego Konkursu Plastycznego Paleta Marzen