Protokół posiedzenia jury Konkursu Pieśni Patriotycznej i Legionowej „Kto Ty Jesteś?”

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA JURY

KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I LEGIONOWEJ „KTO TY JESTEŚ?”

W piątek 5 listopada 2021 roku, o godzinie 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w Inowrocławiu odbyły się przesłuchania konkursowe Konkursu Pieśni Patriotycznej i Legionowej „Kto Ty Jesteś”.

Do Konkursu przystąpiło 51 uczniów ze szkół i innych placówek powiatu inowrocławskiego.

Konkurs odbywał się w 4 kategoriach wiekowych :

  1. przedszkola,
  2. Uczniowie klas I-III,
  3. Uczniowie klas IV-VII,
  4. Uczniowie klas VIII i szkół ponadpodstawowych.

Ze względu na dużą ilość zgłoszeń konkurs podzielono na dwie grupy, które jednocześnie przedstawiały przygotowane przez siebie utwory muzyczne.

Dla kategorii przedszkola i uczniowie klas I-III powołano jury w składzie:

Wioletta Metryka – muzyk

Anna Sopolińska– nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury

Małgorzata Herrmann-Amonowicz – technik sztuk plastycznych

Dla kategorii uczniowie klas IV-VII, uczniowie klas VIII i szkół ponadpodstawowych powołano jury w składzie:

Izabela Szyma– dyrygent, chórmistrz, muzyk

Joanna Barczak– z-ca dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury

Agnieszka Tylinska-Sopolińska – artysta plastyk

Jury oceniało uczestników konkursu według następujących kryteriów:

  1. Dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu
  2. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców
  3. Ogólny wyraz artystyczny
  4. Staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii)
  5. Oryginalność interpretacji.

Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców Jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

Kategoria – Przedszkola:

Miejsce I – Jadwiga Jackowska – Oddziały Przedszkolne w Kołodziejewie

Miejsce II – Zuzanna Urbanek – Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”

Miejsce III – Liliana Urbanek – Przedszkole „Muzyczna Kraina” oddział ul.Św.Ducha.

Kategoria – klasy I-III:

Miejsce I – Natasza Nowotnik – Szkoła Podstawowa w Janikowie

Miejsce II – Diana Kowalewska – Szkoła Podstawowa w Janikowie

Miejsce II – Maria Ochocka – Szkoła Podstawowa w Janikowie

Miejsce III – Julia Uszko – Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Broniewicach

Kategoria – klasy IV-VII

Miejsce I – Barbara Charysz – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach

Miejsce II – Urszula Kozłowska – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości

Miejsce II – Julia Luber – Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu

Miejsce III – Maja Zielińska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie

Miejsce III – Małgorzata Książek – Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Górze

Kategoria – klasy VIII i szkoły ponadpodstawowe

Miejsce I – Zofia Degórska – Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy

Miejsce II – Zuzanna Rogowska – Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu

Miejsce III – Miłosz Skrzypek – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kościelcu

Wyróżnienie – Kornelia Fita – Szkoła Podstawowa nr 2 w Inowrocławiu

Wyróżnienie – Maria Kinal – Szkoła Podstawowa im. K. Górskiego w Rojewie