Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków, jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli, naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem, wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe, stało się faktem dokładnie 104 lata temu. W Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka, w Inowrocławiu- by uczcić to podniosłe wydarzenie- odbył się koncert patriotyczny. Młodzież i dzieci swoimi występami, wyrazili swój patriotyzm: szczery, wrażliwy, radosny i niekiedy naznaczony głęboką zadumą.

Program artystyczny tego dnia został przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu, pod kierunkiem Pani Kamili Tomaszewskiej oraz wychowanków sekcji Młodzieżowego Domu Kultury przygotowanych przez Wiolettę Metrykę, Mariusza Czarniaka i Mariusza Berkowskiego. Na scenie pojawiły się również, dwa chóry: Inowroclaviensis Cantas oraz Musica Antqua Inowroclaviensis prowadzone przez PaniąDanutę Szyma i  Izabelę Szyma-Wysocką.

Czwartkowe występy, oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców powiatu, podziwiali przedstawiciele władz samorządowych starostwa powiatowego, m.in. Starosta Powiatu Inowrocławskiego Pani Wiesława Pawłowska, Pani Beata Kowalska- Naczelnik Wydziału Edukacji Sportu i Zdrowia. Tematycznie zadbano o to, by dzięki przygotowanej prezentacji, w której nie zabrakło piosenek i pieśni patriotycznych oraz ciekawych choreografii tanecznych, nie zabrakło odniesienia do szeroko rozumianego patriotyzmu. Wspólny projekt angażujący młodych wokalistów, aktorów, muzyków, chóry, tancerzy oraz nauczycieli miał charakter widowiska. Nie tylko łączył różne pokolenia i przypominał proces odradzania się polskiej kultury w niepodległym państwie, ale napełniał dumą i optymizmem.

„Koncert  miał skłaniać do refleksji: co to znaczy być patriotą w XXI wieku? Czy w naszych czasach, również żyją bohaterowie? Jak dziś kształtować postawy patriotyzmu? Odpowiedzi na te i podobne pytania, to przecież kluczowe kwestie w procesie edukacji i budowaniu wśród młodych ludzi postaw świadomych obywateli,  zakochanych w swoim kraju i pragnących dobra, nie tylko własnego, ale także wszystkich wokół siebie” – tłumaczą, idę organizacji wydarzenia organizatorzy. Patriotyzm w czasach pokoju nie jest – wbrew pozorom – sprawą oczywistą. Zaczyna się bowiem od codziennych, drobnych spraw. To właśnie te zwykłe, codzienne zachowania wynikają z podstawowych zasad współczesnego patrioty: uczciwości, uważności na drugiego człowieka i jego potrzeby, szacunku do swojego języka i ojczyzny. Często dziś się o tym zapomina. O słodki poczęstunek, dla wszystkich uczestników imprezy, zadbali uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu – sami je przygotowując.

DLA PRZYPOMNIENIA:

11 listopada to data symboliczna. W tych dniach – jak wspominał lata później Piłsudski – Polska powstała do istnienia. Wspomniany dzień, nie od razu stał się świętem narodowym. Data ta jest datą umowną, przyjętą jako oficjalny Dzień Niepodległości w 1937 roku. Nawiązuje ona do terminu zakończenia I wojny światowej w 1918 roku i odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów. To właśnie 11 listopada podpisano rozejm w Compiègne, który ostatecznie potwierdził klęskę Niemiec w wojnie, do Polski zaś w tym czasie powrócił Józef Piłsudski, któremu Rada Regencyjna przekazała naczelne dowództwo nad podległym jej Wojskiem Polskim. Obecnie jest to jedno z dwóch najważniejszych świąt państwowych w Polsce, obok Święta 3 Maja.