TANIEC

Prowadzi: Wioletta Metryka

Taniec pozwala kształcić świadomość własnego ciała, wspomaga koordynację wzrokowo słuchową,
usprawnia całe ciało, oraz wpływa na jego harmonijny rozwój.

Cele ogólne sekcji tanecznej.
• Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu.
• Stworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i promujących zdrowy styl życia.
• Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętności łączenia ruchu z muzyką.
• Rozwijanie naturalnych. Indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy aktywności i samodzielności.
• Kształtowanie ekspresji twórczej.

Zajęcia taneczne odbywają się w poszczególnych grupach:

Rytm – taniec współczesny z elementami jazzu i baletu
Zajęcia w poniedziałki i piątki w godzinach 16:00 – 17.30

Szalone małolaty – zabawa tańcem
Wtorek, godziny 16.00 do 17. 30. Grupa klas I-III – Taniec nowoczesny
Środa – Grupa przedszkolaków 4, 5 lat – Zabawy umuzykalniające
Grupa 6 lat. – Taniec współczesny z elementami baletu

Pszczółka Dance – taniec nowoczesny
Dla dzieci z klas IV – VIII. Zajęcia w środy i piątki w godzinach 17.30 do 18.45

Śpiewaj i Tańcz – łączenie śpiewu z ruchem tanecznym
Poniedziałki i wtorki w godzinach 17.30 do 18.45