Wyniki konkursu literackiego pt. „List do generała”

W poniedziałek, 30 października 2023 r., o godzinie 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w Inowrocławiu rozstrzygnięto Powiatowy Konkurs Literacki pod nazwą:  „List do Generała”.

Celem Konkursu, realizowanego w ramach obchodów Roku Generała Władysława Sikorskiego w Powiecie Inowrocławskim, byłot propagowanie wiedzy o gen. Władysławie Sikorskim wśród uczniów szkół z Powiatu Inowrocławskiego oraz rozwijanie u nich zainteresowań historycznych i talentów literackich.

Prace, które wpłynęły na konkurs, oceniło jury w składzie: Joanna Bartczak- zastępca dyrektora MDK, Małgorzata Wojciechowska- nauczyciel polonista, Dawid Rogalski- pracownik MDK, dziennikarz. Oceny prac, dokonano w oparciu, o następujące kryteria:

  •  zgodność z tematem,
  •  oryginalność,
  •  kreatywność,
  •  styl i swobodę wypowiedzi,
  •  spójność,
  •  staranność i estetykę pracy.

W wyniku decyzji Jury, przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:


KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE:

I MIEJSCE – Edyta Kapela (10 lat) – Szkoła Podstawowa nr 10 w Inowrocławiu,

II MIEJSCE – Mateusz Patyk (12 lat) – Szkoła Podstawowa nr 5 w Inowrocławiu

III MIEJSCE – Aleksandra Piątkowska (11 lat) – Szkoła Podstawowa nr 11 w Inowrocławiu

WYRÓŻNIENIE – Mikołaj Nowaczyk
WYRÓŻNIENIE – Michał Kusiewicz
WYRÓŻNIENIE – Hubert Urbański
WYRÓŻNIENIE- Wojciech Szot
WYRÓŻNIENIE- Jan Obiała
WYRÓŻNIENIE- Maksymilian Kulwicki


KATEGORIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

I MIEJSCE -Ksawery Mruk (14 lat) – III LO w Inowrocławiu
II MIEJSCE – Amanda Burzyńska (15 lat) – ZSCHE w Inowrocławiu
III MIEJSCE – Adam Paluszak (lat 16) – ZS im. K. Wielkiego w Kruszwicy

WYRÓŻNIENIE – Zuzanna Helińska
WYRÓŻNIENIE – Kornelia Drzymała
WYRÓŻNIENIE – Aleksandra Frąckowiak
WYRÓŻNIENIE – Kinga Kraszewska

Wszystkim laureatom przyznano nagrody rzeczowe i dyplomy. Organizator i Jury konkursu składają gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu oraz serdeczne podziękowania nauczycielom, za pełną zaangażowania pracę z wychowankami.

Protokół z posiedzenia jury do pobrania: TUTAJ