X Narodowe Czytanie – Moralność Pani Dulskiej

4 września o godz. 15.00 obok Solankowego stawku, odbyła się X jubileuszowa edycja Narodowego Czytania. Tym razem wybrano lekturę pt. „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, która zachowuje aktualność, ponieważ opowiada o negatywnych cechach ludzkiej natury.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Starosty Inowrocławskiego Wiesławy Pawłowskiej i Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzy. Fragmenty utworu zaprezentowali przedstawiciele władz samorządowych, lokalnych  instytucji kultury i miejscowego środowiska artystycznego.

Nasze lokalne czytanie zainaugurowała Starosta Inowrocławski, Pani Wiesława Pawłowska wcielając się w rolę głównej postaci – Pani Dulskiej. Towarzyszyli jej przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska, dyrektor biblioteki Dorota Drobnik-Stefańska, dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury Tomasz Maliszewski.

Nasz Młodzieżowy Dom Kultury również miał swój udział w wydarzeniu. Oprócz odczytania dwóch scen tragikomedii, rozdawaliśmy uczestnikom imprezy słodkości i pamiątkowe zakładki.

Wybór tegorocznej lektury nie był przypadkowy, ponieważ w tym roku przypada setna rocznica śmierci Gabrieli Zapolskiej. Był to więc wyjątkowy gest i uczczenie tej rocznicy.

Uczestnicy wydarzenia na własnych egzemplarzach lektury otrzymali pamiątkowy stempel okolicznościowej pieczęci X jubileuszowej odsłony Narodowego Czytania.

Dowiedzieliśmy się już, że w 2022 roku przewodnią lekturą będą „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.